EME Könyvkiadó


Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek »  Kolozsvár születése

Cím: Kolozsvár születése
Alcím: Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez

Teljes Tartalom »


Szerző(k):
Gáll Erwin, Gergely Balázs

Ismertető:
TARTALOM
Előszó helyett ..................................................................................................................... 10
1. Erdély és Kolozsvár környékének természetföldrajza. Kolozsvár környékének 10–13.
századi politikatörténeti vázlata ........................................................................................ 11
1.1. Erdély és Kolozsvár környékének temészetföldrajza........................................................ 11
1.2. Erdély és Kolozsvár előtörténete. A honfoglalás és az írott források. Kolozsvár
környékének 10–13. századi politikatörténeti vázlata.............................................................. 12
2. A Kolozsvár környéki 10–13. századi temetők kutatástörténete ............................... 16
3. A Kolozsvár környéki 10–13. századi temetkezési szokások elemzése ..................... 21
3.1. A 10–13. századi temetkezések általános jellegzetességei................................................. 21
3.2. A kolozsvári temetők szerkezetéről .................................................................................. 23
3.3. A sírgödrök....................................................................................................................... 29
3.3.1. A sírok mélysége............................................................................................................ 29
3.3.2. A sírgödrök alakja és nagysága ...................................................................................... 31
3.3.3. A sírok tájolása...............................................................................................................31
3.3.4. A sírok berendezése...................................................................................................... 32
3.3.4.1. Koporsós temetkezések ............................................................................................. 32
3.3.5. Kőkonstrukciók a kolozsvári 10–13. századi temetőkben ............................................ .33
3.3.6. A csontvázak sírbeli helyzete ......................................................................................... 35
3.3.6.1. A sírokban talált karcsontok helyzetének vizsgálata................................................... 35
3.3.6.2. Trepanáció................................................................................................................. 41
3.3.7. A kettős temetkezések .................................................................................................. 42
3.3.8. A koponyatemetkezések................................................................................................. 42
3.3.9. A sírokban található pénzérmék ..................................................................................... 43
3.3.10. A sírmellékletek rituális vonatkozásai ......................................................................... 44
3.3.10.1. Apotropaikus rendeltetésű sírmellékletek ................................................................. 44
3.3.11. Bolygatott sírok .......................................................................................................... 44
3.3.12. Áldozatok .................................................................................................................. 44
3.3.12.1. Lovastemetkezések................................................................................................... 44
3.3.13. A sírok edénymellékletei.............................................................................................. 46
3.3.14. Vödrös temetkezések.................................................................................................. 47
3.3.15. Állatcsontok ............................................................................................................... 48
3.3.16. Tüzelés nyomai a sírokban ........................................................................................... 48
3.3.17. A 10. századi temetkezési rítusok 11. századi továbbélésének kérdése ......................... 49
4. A 10–13. századi kolozsvári temetők leletanyagának elemzése..................................... 50
4.1. Általános megállapítások a 10–13. századi temetők leletanyagáról..................................... 50
4.2. Ékszerek ......................................................................................................................... 51
4.2.1. Hajkarikák ................................................................................................................... 51
4.2.2. Hajtűk........................................................................................................................... 61
4.2.3. Fülbevalók..................................................................................................................... 61
4.2.4. Egyszerű huzalnyakperecek ........................................................................................... 65
4.2.5. Huzalkarperecek............................................................................................................ 65
4.2.6. Gyűrűk........................................................................................................................... 65
4.2.6.1. Gyűrűtípusok............................................................................................................... 65
4.2.6.2. A gyűrűk keltezése ..................................................................................................... 66
4.2.7. Gombok......................................................................................................................... 67
4.2.8. Gyöngyök...................................................................................................................... 68
4.2.9. Ruhadíszek .................................................................................................................... 69
4.3. Fegyverek......................................................................................................................... 70
4.3.1. Az íj .............................................................................................................................. 70
4.3.2. Íjtegez függesztő veretek................................................................................................ 71
4.3.3. Nyílcsúcsok ................................................................................................................... 71
4.3.4. Tegezek ........................................................................................................................ 73
4.3.5. Szablyák ....................................................................................................................... 74
4.3.5.1 Szablyákkal kapcsolatos általános megállapítások ........................................................ 74
4.3.5.2. A kolozsvári szablyák elemzése.................................................................................. 75
4.3.5.3. Az Erdélyi-medencében és a Partiumban felfedezett szablyák keltezése ...................... 76
4.3.6. Egyszerű balták. ........................................................................................................... 78
4.4. Az öv és tartozékai. .......................................................................................................... 78
4.4.1. Veretes övek: veretek, szíjvégek, csatok........................................................................ 78
4.4.2. A veretes tarsolyok......................................................................................................... 80
4.5. Használati eszközök .......................................................................................................... 80
4.5.1. Kések............................................................................................................................ 80
4.5.2. Árak.............................................................................................................................. 81
4.5.3. Fenőkövek .................................................................................................................... 81
4.5.4. Csiholók ........................................................................................................................ 81
4.5.5. Kovakövek ................................................................................................................... 81
4.6. Lószerszámok................................................................................................................... 81
4.6.1. Lószerszámdíszek........................................................................................................... 81
4.6.1.1. Kerek, közepén áttört és gyöngyözött lószerszámdíszek .............................................. 82
4.6.1.2. Kisméretű lószerszámdíszek ....................................................................................... 83
4.6.1.3. Négyszögű lószerszámveretek .................................................................................... 83
4.6.1.4. Csörgős szügyelőveretek............................................................................................. 83
4.6.2. Szíjvégek ....................................................................................................................... 84
4.6.3 A lószerszám más tartozékai ........................................................................................... 84
4.6.3.1. Csonthengerek............................................................................................................ 84
4.6.3.2. Téglalap alakú szíjbújtatók.......................................................................................... 85
4.6.3.3. Vaskarikák.................................................................................................................. 85
4.6.3.4. Kengyel fülén, másodlagos helyzetben lévő aranyozott ezüst szíjbújtató......................... 85
4.6.4. Kengyelek...................................................................................................................... 86
4.6.5. Zablák............................................................................................................................ 90
4.6.6. Hevedercsatok .............................................................................................................. 91
5. Kerámia.............................................................................................................................. 91
6. Pénzek................................................................................................................................ 92
7. A kolozsvári temetők leletanyagának tipológiai kapcsolatairól .................................... 93
8. A tárgyalt kolozsvári temetők sírmellékleteinek és szórványleleteinek elemzése....... 94
8.1. A. 10. századi temetők és a szórványleletek relatív kronológiája ..................................... 95
8.2. A 10. század vége–11. század első harmada/első felére datálható leletek ........................ 96
8.3. A 11. század közepi–13. század eleji kolozsmonostori temető elemzése ......................... 97
9. Következtetések. Kolozsvár története a 10–13. században.......................................... 99
10. Katalógus....................................................................................................................... 109
11. Antropológiai elemzés (Gáll Szilárd) ............................................................................. 157
11.1. Anyag és módszer. ....................................................................................................... 157
11.1.1. A Kolozsvár-Zápolya utcai 10. sz. sír ........................................................................ 157
11.1.2. A vajdahunyadi 11. sz. sír .......................................................................................... 158
11.1.3. A Kolozsvár-Főtéri 3. sz. sír ...................................................................................... 161
12. A Kolozsvár-Zápolya utca 10. sz. sírból előkerült állatcsontanyag
vizsgálata (Vremir Mátyás)… ......................................................................................... 162
A rövidítések jegyzéke ....................................................................................................... 163
Irodalom............................................................................................................................... 165
Rezumat .............................................................................................................................. 185
Abstract ............................................................................................................................... 193
Táblák, Térképek ............................................................................................................... 201
 További információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Megjelenés ideje: 2009
Terjedelme: 200+67 tábla+4 térkép
ISBN/ISSN: 978 973 8231 95 5
Formátum: 295*210 mm
Boritó/Kivitelezés:   Mohácsi László Árpád
Ár: 20.0
Kosárba tesz
« Vissza a kiadványok listához