EME Könyvkiadó
2021 január 20, szerda
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO ENGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek »  Dráma - Múlt - Színház - Jelen

Cím: Dráma - Múlt - Színház - Jelen
Alcím: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből

Szerző(k):
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.)

Műfaj:
konferenciakötet

Ismertető:
Tartalom
 
 
In memoriam Kerényi Ferenc    7
Bevezető                                  11
TEORETIKUS KÖZELÍTÉSEK
ANDRZEJ DABRÓWKA: Genre questions around early dráma              15
Szabó Ferenc S.J.: Az illúziótól a szent valóságig.
Lét és látszat a színművészetben                                                                25
 
MULTIKULTU RALITÁS
IRENA KUÍULSKA: The Community of Viewers.
Theatre Audiences in Poland in the 18th Century   35
MARKETA KLOSOVÁ: TwoPiarist Plays from Lipník in Moravia
or Two 18th-Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court   39
VÖRÖS IMRE: Francia nyelvű iskolai színjátékok Nagyszombatban és Sopronban (1765—1776)  45
SÁRKÖZY PÉTER: Patachich Ádám és Gánóczy Antal Izsák-fordítása a nagyváradi püspöki és a kalocsai érseki zenés színház előadásában      51
EGYED EMESE: Csokonai olasz-magyar árkádikus színháza: az Amintás   63
TAR GABRIELLA-NÓRA:Ismeretien árnyképeka 18. századi pest-budai német társulat színészeiről 81
JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS:Vándorszínészet, idényszínház, regionális színház. A 18. századi erdélyi német nyelvű színjátszás tipológiája               93
 
A BAROKK ALLEGÓRIA ÉS UTÓÉLETE
 
PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA: „Bachusnak víg birodalma". A bor és víz vetélkedése a régi magyar színpadon            105
JÁNOS ISTVÁN:Parabolák a színpadon     121
CZIBULA KATALIN: A víz szimbolikája a 18. századi magyar színjátszásban           129
 
MOTÍVUMOK, MŰFAJOK, BESZÉDALAKZATOK
 
DEMETER JÚLIA: „Palotás cselek a színpadon". A hatalom legitimációs dilemmái az iskolai színpadon151
NAGY IMRE:„Konok pereskedők".A protestáns vígjáték nyelvi regiszterei és beszédalakzatai169
MERÉNYI ANNAMÁRIA:A lírikus betétek, a rítusok és az instrukciók vizsgálataUngvárnémeti Tóth László Nárcisz vagy a gyilkos önn-seretet... című drámájában189
BARTHA KATALIN ÁGNES:A történelem színháza. K. Boér Sándor színházkoncepciója      199
 
DIDAKTIKUS ÉS POPULÁRIS SZÍNPAD
 
MACZÁK IBOLYA:Cyprianus lakomája. Adalékok dramatikus népszokásainkhoz      211
MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT:Összefoglaló elemzésa csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól       217
KŐVÁRI RÉKA: Énekek az 1721-1739 között előadott csíksomlyói misztériumjátékokban 241
GUPCSÓ ÁGNES:A Teátrumon mondandó” avagy zene és színház a 18. századi iskolai szünnapokon259
BODÓ MÁRTA: Gyermekek barátja. Gyermeknevelő, erkölcsnemesítő színjáték házi használatra. Nevelés és színház a 18. század végén       273
 
TEATRALITÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ
 
KÁRMÁN GÁBOR:Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére   289
SZELESTEI N. LÁSZLÓ:Egy esztergomi esküvő irodalmi emlékei (1763)       297
KILIÁN ISTVÁN:Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok,színjátékok és drámák Nagyváradon 1723—1771              303
H. KAKUCSKA MÁRIA:Az Orczy család és a magyar színjátszás   347
GÁL ZSUZSANNA:Kapcsolatok és összefüggések a hivatásos, iskolai és kastélyszínjátszás között, az Alföld délkeleti részben Gyulán,a kezdetektől a 18. század végéig         357
 
KITEKINTÉS
 
SÁNTA-JAKABHÁZI RÉKA:Otto Fritz Jickelis Drama Sachs von Harteneck und die ungarischen Harteneckbearbeitungen          365
KORDICS NOÉMI: Spielmit der Tradition - Nestroy und Jelinek        373
GARADNAI ERIKA:„Hitvita-rekonstrukció"— az 1970-es évek irodalmában.Egy jelenség vetületei   383
 
Felhasznált irodalom       403
A kötet szerzői       439További információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Partium Kiadó, Nagyvárad
Megjelenés ideje: 2009
Terjedelme: 438
ISBN/ISSN: 978 973 88639 6 5, 978 973 8231 83 2
Formátum: 240*170 mm
Boritó/Kivitelezés:   Benedek Andrea, Mostis Gergő
Ár: 0.0
« Vissza a kiadványok listához
email