EME Könyvkiadó
2021 február 25, csütörtök
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek A Kiadóról 2015-2020-as kiadványok Rendelési útmutató Romániai forgalmazók Magyarországi forgalmazás Események A kiadó munkatársai ElérhetőségGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek »  Református felsőoktatás Erdélyben

Cím: Református felsőoktatás Erdélyben
Alcím: Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig

Szerző(k):
Pálfi József

Ismertető:
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
Ajánlás IX
Üdvözlet az Olvasónak       XIII
I. Fejezet: Az Universitas-kérdés a reformáció korában17
 
1. Az egyetem kérdése Európában    17
1.1. Európai metamorfózis 1054 után17
1. 2. Universitasok születése és elterjedése     22
1. 3. Az egyetemek differenciálódása                28
1. 4. Új, átalakító hatások az universitasok életében      31
1. 5. Új forma és tartalom a reformáció nyomán               34
 
2.Kérdés-e az egyetem Erdélyben?      42
2. 1. Történeti háttér                42
2. 2. Oktatás és művelődés a reformációig       47
2. 3 Oktatás és útkeresés a 16. században        51
 
II. Fejezet: A tudományos gondolatszabadság igénye és az első protestáns felsőoktatási intézményalapítás kísérlete Erdélyben      57
 
III. Fejezet: A Collegium Academicum és a Schola Illustris mint az erdélyi református felsőoktatás első konkrét megvalósításai    70
 
1. A Gyulafehérvári Collegium Academicum   71
1.1. Bethlen Gábor, a tudományt művelő, szervező és támogató fejedelem                71
1. 2. A peregrinatio academica fellendülése 72
1. 3. 1622, az erdélyi református felsőoktatás mérföldköve            76
1. 3. 1. A sziléziai újlatin poéta: Martinus Opitzius de Bobcrfcld  77
1. 3. 2. A herborni vendégtanárok     79
1. 4. A Rákócziak iskolapolitikája       92
1. 5. Isaac Basirc, IT. Rákóczi György professzora         94
2. Tudományos és hitvallásos didaxis a Collegium Academicumban  100
2. 1. Háttérintézmények kulcsszerepe a Collégiumban              100
2. 2. Intézmény- és tudományharmonizáció             103
2. 3. A céltudatos egyetemszervező: Johann Heinrich Alsted    107
2. 4. A tanár és diplomata, Johann Heinrich Bisterfeld             114
2. 5. A triász harmadik személye: Ludovic Philipp Piscator     121
2.6. Új fejezet a Collegium Academicum életében    125
 
3. A váradi Schola Illustris        127
3.1. Az iskola felsőszintű jellegérc utaló adatok       137
 
4. A puritanizmus és presbiterianizmus öröksége a váradi főiskolában       148
4.1. Tudományművelők a puritanizmus fellegvárában             154
4. 2. Bibliopolisţlelkipásztorai 171
4. 3. A puritán nyomdász         172
 
IV. Fejezet: A tudományegyetem gondolata Apáczainál           175
1. Apáczai Akadémia-tervezete                182
V. Fejezet: A 18-19. századi Erdély református felsőoktatásának
tudományos művelődését alakító tényezők             
187
Habsburg-világ Erdélyben         187
Supremum Consistorium          194
Kollégium-helyzetjelentés, avagy a tudományművelés bölcsőhelyei          197
A tudományos élet diplomatái az újkori peregrinációban          202
 
VI.Fejezet: Bod Péter, a felsőoktatás kultúrpolitikájának képviselője .... 208
 
VII. Fejezet: A felvilágosodott racionalizmustól a Kolozsvári Tudományegyetem létrejöttéig 214
A kollégiumok szellemisége a felvilágosodás századában           214
A diszciplínák differenciálódása felé vezető úton      219
2.1. A filozófia        220
2.1.1. A fizika          220
2.1.2. A matematika              223
Ars medica            226
A jogi művelődés útkeresése             230
3. Reformok és modernizáció a felvilágosodás hatására                241
3. 1. Egy tudomány csak akkor egy  népé, ha ez saját nyelvén van annak birtokában         252
3. 2. Egy lépésre a fél évezredes céltól              258
 
VIII. Fejezet: Isteni mandátum egy kálvinista művelődési program
megvalósítására   263
Biblikus és hitvallásos jelleg              270
individuális és kollektivista jelleg      276
3. A szervezeti jelleg            280
4. A konzisztoriális egyházkormányzat szerepe              283
 
Irodalomjegyzék   287
 
Névmutató       303
 
Summary                319
 
Curriculum vitae   331További információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Megjelenés ideje: 2009
Terjedelme: 331
ISBN/ISSN: 978 973 8231 94 8
Formátum: 235*150 mm
Boritó/Kivitelezés:   Mohácsi László Árpád
Ár: 0.0
« Vissza a kiadványok listához
email