EME Könyvkiadó


Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek »  Joannes á Lasco

Cím: Joannes á Lasco
Alcím: 1499-1560

Szerző(k):
Hermán M. János

Műfaj:
egyháztörténet

Ismertető:
Emden város középkori templomában modern tanulmányi-és konferencia-központot alakítottak ki. Ebben működik a Johannes á Lasco Alapítvány hatalmas könyvtára is. Akik ott jártak, úgy emlegetik, mint az európai kálvinizmus kutatóinak földi paradicsomát. Ennél méltóbb emléket a 450 évvel ezelőtt ott működött reformátornak, Johannes á Lascónak aligha lehetett volna állítani! De a kálvini szellemű reformátorrá lett humanista főurat és tudóst nemcsak a német egyháztörténet-írás tartja számon, hanem a lengyel, a svájci, az angol, a németalföldi és a magyar is; mert a hányatott életű lengyel főúr Erasmusnál tanult Bázelben, I. Zápolya János királyunkat szolgálta Magyarországon, németalföldi menekültek szuperintendense volt Londonban, Emden városát és a Frízföldet reformálta, hellyel-közzel pedig hazája egyházi és politikai életébe is befolyt.
Éppen ezért nagy nyeresége teológiai, egyháztörténeti irodalmunknak Hermán Mostert János könyve. Ez az első magyar nyelvű monográfia Johannes á Lasco (vagy, ahogy a régebbi magyar egyháztörténet-írás emlegette: Laski János) mozgalmas életéről és gazdag reformatori munkásságáról.
Ennek a munkásságnak teológiai része nem terjedelmében, hanem hatásában jelentős. A szerző jó érzékkel domborítja ki ezt a jelentőséget, a két emdeni katekizmus és a londoni istentiszteleti rendtartás összehasonlító kátéirodalmi elemzésével.

Tartalomjegyzék
Ajánlás................................................................................................................ 7
1.A lengyel egyházés társadalom a 16. század első felében..................................... 9
Állami berendezkedés............................................................................................ 9
A nemesség szerepe az ország kormányzásában................................................ 10
A jogvédelmet nélkülöző réteg............................................................................ 12
Az egyház hatalmi helyzetének folytonossága a 16. században........................ 14
Egyházvédő és az egyház bírálatát kiváltó jogi intézkedések............................. 17
A keresztyén humanizmus szellemének térhódítása.......................................... 19
Wittenberg korai hatása....................................................................................... 25
Szilézia példája.................................................................................................... 27
A cseh testvérek egyházának bevándorlása 1548-ban......................................... 29
A lengyel reformáció irodalmának születése....................................................... 31
Összegzés............................................................................................................ 34
Jegyzet................................................................................................................ 36
2.Johannes á Lasco életútja a reformációig............................................................. 42
Származása.......................................................................................................... 42
Johannes á Lasco egyetemi évei: 1513-1519....................................................... 44
Második külföldi tanulmányútja......................................................................... 45
A feddhetetlenség! eskü...................................................................................... 47
A Krakkói Humanista Kör tagja. Kapcsolata Sylvester Jánossal....................... 49
Johannes á Lasco diplomáciai vállalkozásairól.
Veszprémi püspökségének kérdése..................................................................... 51
Jegyzet................................................................................................................ 55
3.Johannes á Lasco reformatori szolgálatának kezdete.......................................... 61
Az előkészület évei Lengyelországban. Leuvenben és az aduardi
kolostorban: 1538-1539/40................................................................................. 61
Az emdeni reformáció vezető lelkésze................................................................ 64
Jegyzet................................................................................................................ 70
4.Az Interim következményének hatása (1546-1549)
a kelet-frízföldi reformáció történetében............................................................. 74
Jegyzet................................................................................................................ 82
5.Johannes á Lasco 1544 és 1549 között írt teológiai művei.................................. 85
A.Epitome doctrinae ecclesiarum phrisiae orientális.......................................... 87
B.A moderatio doctrinae alapszövegei............................................................... 90
C.Johannes á Lasco korai, nyomtatásban megjelent vitairatszerű levelei....94
D.De Christi incarnatione................................................................................... 97
E. „De fugiendis papatus illicitis sacris"........................................................... 100
JegyzetTovábbi információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Megjelenés ideje: 2009
Terjedelme: 212
ISBN/ISSN: 978 973 8231 89 4
Formátum: 205*140 mm
Boritó/Kivitelezés:   Péter Csaba
Ár: 0.0
« Vissza a kiadványok listához