EME Könyvkiadó
2021 december 06, hétfő
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek A Kiadóról 2015-2020-as kiadványok Rendelési útmutató Romániai forgalmazók Magyarországi forgalmazás Események A kiadó munkatársai Elektronikus kiadványok ElérhetőségGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek »  Műszaki Tudományos Közlemények  »  A XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai - Proceedings of the XXIVth International Scientific Conference of Young Engineers

Cím: A XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai - Proceedings of the XXIVth International Scientific Conference of Young Engineers 11

Teljes Tartalom »


Szerző(k):
Bitay Enikő (szerk.)

Műfaj:
műszaki tudományok

Ismertető:

Az informatizált, technologizált, új ismeretanyagokkal és eredményekkel folyama­tosan gazdagodó (műszaki) világunk arra késztet bennünket, hogy kövessük ezeket a változásokat, lépést tartsunk az állandó fejlődéssel, s ne csak arra törekedjünk, hogy az új információkat magunk számára sajátítsuk el, hanem arra is, hogy továbbadjuk, mi több, ösztönözzük és serkentsük az erre kíváncsi fiatalok érdeklődését, lehetősé­geinkhez mérten hozzájáruljunk szakmai fejlődésükhöz.

Ezzel a céllal szervezzük immáron több mint két évtizede a Fiatal műszakiak tudo­mányos ülésszakát. A rendezvény fórumot teremt a szakmai tapasztalatcserére, az új kutatási eredmények bemutatására. Külön eredmény, hogy a műszaki tudományok művelői magyar nyelven tárhatják a nagyközönség elé eredményeiket, hiszen a fó­rum célja a fentebb megfogalamzottak mellett az is, hogy a műszaki tudományos szaknyelvet ápolja.

Amellett azonban, hogy hazai körökben, anyanyelven népszerűsítjük kutatásaink eredményeit, azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindezek a tágabb értelemben vett tudósközösség számára is elérhetők legyenek, nemzetközi körökben is ismert­té váljanak. Éppen ezért a konferenciánkon elhangzó tanulmányokat mind magyar, mind angol nyelven közzétesszük, ez utóbbiak online felületen válnak elérhetővé, az előbbiek nyomtatott változatban és online is. A magyar és angol változatok külön ISSN-számot kapnak, de egy publikációnak minősülnek. Az angol nyelvű tanulmá­nyokat a De Gruyter Open, Sciendo népszerűsíti. Ezek indexelve lesznek a nemzetkö­zi szakmai adatbázisokban és a szakmai online könyvkereskedésben is.

A jelen kiadvány a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat tizenegyedik szá­ma (MTK, 2019. 11. szám). A 2019. március 28-i XXIV. Fiatal műszakiak tudományos ülésszakon elhangzott hatvannégy előadás válogatott, negyvenkét írását tartalmazza.

A kötet és a tanulmányok külön-külön is elérhetők online módon az Erdélyi digitá­lis adattárban: https://eda.eme.ro/handle/10598/31168, illetve a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat honlapján: http://www.eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm.

Tartalomjegyzék
További információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Megjelenés ideje: 2019
Terjedelme: 192 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-449-134-7, 2393–1280
Formátum: 160x230 mm
Boritó/Kivitelezés:   Könczey Elemér
Ár: 0.0
« Vissza a kiadványok listához
email