MTNE 2019 - Természettudományi Szakosztály
[2019.11.23]
 

II. Természettudományi Szakosztály

Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK'19)

Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

Időpont: 2019. november 23., 9.00 óra

 

Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár, I.C. Brăteanu (Király) u. 26

Időpont: 2019. november 23. 8:00 - 13:30 óra

 

 

Erdélyi Természettudományi Konferencia ETK '19

[2019.09.06]
A konferencia időpontja: 2019. november 23. Jelentkezési határidő: 2019. október 15.
 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Természettudományi Szakosztálya A Magyar Tudomány Napja Erdélyben Fórumhoz kapcsolódóan (18. Fórum) az idén is megszervezi az Erdélyi Természettudományi Konferenciát (ETK-18) 2019. november 23-án a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumban. A Konferencia munkálatait eddigi gyakorlatunknak megfelelően a biológia, fizika, földtudományok, kémia, környezettudományok szekciókban tartjuk. A rendezvény fő célja lehetőséget biztosítani a természettudományok különböző területeit művelők számára az egymás munkájával való találkozásra. A Konferencia hivatalos nyelve magyar és angol. Tervezett programját a Szakosztály honlapján (www.eme.ro/termeszet) mielőbb közzétesszük, illetve arról a részvételi szándékukat 2019. október 15-ig jelző személyeket körlevelünkben tájékoztatjuk.

Formai követelmény kivonat.
Formai követelmény dolgozat.
Jelentkezési űrlap.

A bemutatott előadások/poszterek kivonatát a Konferencia Programfüzetében közöljük, a 4 oldalt meg nem haladó terjedelmű, nyomdakész kéziratait a szokásos szaklektorálás után ISBN számmal rendelkező konferenciakötetben jelentetjük meg. A kéziratokat a csatolt formai követelményeknek megfelelő .doc file (vagy .docx file) formában rögzítsük, és e-mail csatolmányként kérjük elküldeni. Az ennél terjedelmesebb kéziratokat az Acta Scientia Transylvanica (Múzeumi Füzetek) 2018-as kötetének megfelelő füzetében (Biologica, Chemica, Physica, illetve Geologica–Geographica) van mód megjelentetni. A dolgozatok mindkét esetben teljes terjedelemben felkerülnek a Szakosztály honlapjára is.

               Annak érdekében, hogy a Konferencián való részvétel minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen, a helyszínen fizetendő részvételi díj fedezi a november 22.-i fogadás költségeit, a konferencia-anyagokat a tervezett konferenciakötettel és a frissítőket; teljes értéke 20 RON, illetve 5Є (nyugdíjasok, diákok számára ennek fele).

Az előadások/poszterek kivonatának beküldési határideje 2019. október 15, a teljes terjedelmű dolgozat beküldési határideje pedig 2019. november 15.

-------------------

Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK'18)
[2018.11.24]
 
MTNE Természettudományi Szakosztály

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórum
"Határtalan tudomány"

II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

ERDÉLYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA(ETK'18)

Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

Időpont: 2018. november 24., 9.00 óra.

8:30     Regisztráció

9:00     Megnyitó – „Határtalan tudomány" – Kékedy-Nagy László szakosztályelnök

 

1. PLENÁRIS ELŐADÁSOK

 

9.10     Kerényi-Nagy Viktor (botanikus, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest): Erdély vadon termő rózsái és galagonyái

9.50     Bartók Katalin (biológus, BBTE): 101 éve született Róbert Endre, biológus, a Babeș–Bolyai Egyetem tanára. (emlékünnepség)

 

 

2. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Ülésvezető: Bartók Katalin (EME, Kolozsvár)

10.20   Uray Zoltán: Az immun-onkoterápiai kutatások kapták meg a 2018-as orvosi-élettani Nobel-díjat

10.40   Lukács Áron: Traitek és kombinált trait - csoportosítások összehasonlítása: vajon melyik tükrözi jobban a bentikus közösségek funkcionális változásait?

11.00   Soós Ádám, Csákány Olivér, Fodorpataki László: Biodízel előállítására alkalmas mikroalga termesztési körülményeinek optimalizálása táplálkozási tényezőkkel

11.20   Tompa Bernát, Fodorpataki László: A korai egyedfejlődés és a stressztűrő képesség serkentése új típusú, természetes eredetű bioaktív anyaggal termesztett növényeknél

 

11.40   Kávészünet

 

12.10   Patkó Ferenc: Mediterrán biocönózisok

12.30   Korcsog Mátyás: A nagyszebeni Gyógyszerészeti Múzeum története

 

 

4. FÖLDTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Ülésvezető: Kis Boglárka Mercédesz (BBTE, Kolozsvár)

10.20   Sándor Gábor:             Talajtulajdonságok és a városi környezet kapcsolata Debrecenben

10.40   Kertész Gréta Titanilla: A Jászsági-medence (Tiszasüly) negyedidőszaki szelvényeinek kronosztratigráfiai vizsgálata

11.00   Wanek Ferenc:            Néhány, történész szemmel pontatlanul ismert, Kolozsvár környéki, eltűnt középkori település helyének földrajzi meghatározása   

11.20   Molnár Mihály, Hubay Katalin, Futó István, Túri Marianna, Braun Mihály, Palcsu László, Jull A. J. Timothy, Harangi Szabolcs, Magyari Enikő: Mit árulnak el a radiokarbon-mérések a Csomád-vulkánról?

 

11.40   Kávészünet

 

12.10   Buró Botond, Lóki József, Négyesi Gábor, Novák Tibor József: Nyírségi kovárványrétegek szedimentológiai jellemzése és kialakulásuk feltételének vizsgálata

12.30   Gergely Virág, Buró Botond, Kertész Titanilla, Molnár Mihály: Földigiliszta-bioszferoidok C-14-korolásának tesztelése modern talajokon

12.50   Kerekes Anna, Poszet Szilárd: Földcsuszamlásveszély és kockázatértékelés térinformatikai módszer alkalmazásával kolozsvári mintaterületen

 

4. KÉMIA SZEKCIÓ

Ülésvezető: Kékedy-Nagy László (EME, Kolozsvár)

 

10.20   Szőke Árpád Ferenc, Szabó Gabriella Stefánia, Mureșan Liana Maria, Hórvölgyi Zoltán, Albert Emőke: Indigókárminnal ionosan térhálósított, antikorróziós kitozánbevonat vizsgálata cinkhordozókon

10.40   Farkas Noémi- Izabella, Barabás Réka: Hidroxiapatit és hidroxiapatit-kompozitok előállítása, illetve adszorpciós és deszorpciós tulajdonságainak vizsgálata antocianin-kivonattal

11.00   ifj.Várhelyi Csaba, Pokol György, Goga Firuţa, Golban Ligia-Mirabela, Várhelyi Melinda, Huszthy Péter, Papp Judit, Mihály Judith: Schiff-bázisokkal és α-dioximokkal képzett palládiumkomplexek szintézise, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata

11.20   Boga Bíborka, Székely István, Csekő Richárd, Kovács Gábor, Pap Zsolt, Baia Monica, Hernádi Klára, Nagy László: Az RC/WO3-bionanokompozitok előállítása és spektroszkópiai vizsgálata

 

11.40   Kávészünet

 

5. KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK + FIZIKA SZEKCIÓ

Ülésvezető: Csavdári Alexandra (BBTE, Kolozsvár)

10.20   Fekete Judit, Mizsei Edvárd, Várbíró Gábor: Két hegyiszitakötő-faj (Odonata Cordulegastridae) potenciális előfordulásának modellezése

10.40   Mihály Norbert-Botond, Csavdári Alexandra, Cristea Mircea: Neurális hálózatok a folyamatdinamikában

11.00   Bodnár István, Iski Patrik: Biomasszán alapuló erőművek környezetközpontú értékelése.

11.20   Vallasek István: A szélenergia széles körű hasznosítása Romániában (Fizika)

 

11.40   Kávészünet

 

6. POSZTEREK (11:40–12:10)

Szekcióvezető: Kékedy-Nagy László (EME, Kolozsvár)

1. Boros Krisztina, Moisa Elena Mădălina, Bencze László Csaba: A Petroselinum Crispum fenilalanin ammónia-liáz (PcPAL) helyspecifikus immobilizálása (Kémia)

2. Cserepes Lilla, Tork-Souad Diana, Bencze László Csaba: Fenilalanin-ammónia-liáz enzimek szubsztrát- tartományának vizsgálata (Kémia)

3. Horváth Ilka, Raluca Tomoiaga, Diana Tork Souad, Nagy Csaba Levente, Bencze László Csaba: Fenilalanin-ammónia-liázok termostabilitásának növelése fehérjemérnökség által (Kémia)

 

 

Erdélyi Természettudományi Konferencia '18

A konferencia időpontja: 2018. november 24.
Jelentkezési határidő: 2018. október 15.Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Természettudományi Szakosztálya A Magyar Tudomány Napja Erdélyben Fórumhoz kapcsolódóan (17. Fórum) az idén is megszervezi az Erdélyi Természettudományi Konferenciát (ETK-17) 2018. november 24-én a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumban. A Konferencia munkálatait eddigi gyakorlatunknak megfelelően a biológia, fizika, földtudományok, kémia, környezettudományok szekciókban tartjuk. A rendezvény fő célja lehetőséget biztosítani a természettudományok különböző területeit művelők számára az egymás munkájával való találkozásra.

 A Konferencia hivatalos nyelve magyar és angol. Tervezett programját a Szakosztály honlapján (www.eme.ro/termeszet) mielőbb közzétesszük, illetve arról a részvételi szándékukat 2018. október 15-ig jelző személyeket körlevelünkben tájékoztatjuk.
 
 
 
 A bemutatott előadások/poszterek kivonatát a Konferencia Programfüzetében közöljük, a 4 oldalt meg nem haladó terjedelmű, nyomdakész kéziratait a szokásos szaklektorálás után ISBN számmal rendelkező konferenciakötetben jelentetjük meg. 
 
A kéziratokat a csatolt formai követelményeknek megfelelő doc file (vagy docx file) formában rögzítsük, és e-mail csatolmányként kérjük elküldeni. 
Az ennél terjedelmesebb kéziratokat az Acta Scientia Transylvanica (Múzeumi Füzetek) 2018-as kötetének megfelelő füzetében (Biologica, Chemica, Physica, illetve Geologica–Geographica) van mód megjelentetni. A dolgozatok mindkét esetben teljes terjedelemben felkerülnek a Szakosztály honlapjára is.
 
Annak érdekében, hogy a Konferencián való részvétel minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen, a helyszínen fizetendő részvételi díj fedezi a november 23.-i fogadás költségeit, a konferencia-anyagokat a tervezett konferenciakötettel és a frissítőket; teljes értéke 20 RON, illetve 5Є (nyugdíjasok, diákok számára ennek fele). 
Az előadások/poszterek kivonatának beküldési határideje 2018. október 15, a teljes terjedelmű dolgozat beküldési határideje pedig 2018. november 15.