A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2004

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

és 

a Magyar Tudományos Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Bizottsága


 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

3. Fóruma

A Fórum központi témája: A hazai tudományos műhelyek jövőképe

 

A rendezvény meghívója letölthető innen (pdf formátumban)

A Fórum ideje: 2004. november 19-20.

Helye: Kolozsvár, a Protestáns Teológiai Intézet Díszterme

Fővédnök Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke

 

9.00 Megnyitó

9.15 Vizi E. Szilveszter az MTA elnökének beszéde

9.45 Köszöntések

10.15 Berényi Dénes az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke: A határon túli magyar tudományosság intézményesítése

10.30 Tarnóczy Mariann az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának irodavezetője: A kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek felmérése

10.45 Egyed Ákos az EME elnöke: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Intézeti tervei

Kávészünet

 

11.20 Díjátadás. A díjakat átadja Vizi E. Szilveszter

11.30 Nagy László a Babes-Bolyai Tudományegyetem prorektora: Tudományos kutatás a Babes-Bolyai Tudományegyetemen

11.45 Brassai Zoltán a Sapientia EMTE Kutatási Programok Intézetének vezetője: Az EMTE pályaztatási tervei a tudományos kutatásért

12.00 Geréb Zsolt a Partiumi Magyar Keresztény Egyetem rektora: Tudományos műhelyek a Partiumi Keresztény Egyetemen

12.15 Köllő Gábor, az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság elnöke: Az EMT jelenlegi helyzete és jövője

12.30 Péntek János a Szabó T. Attila Nyelvészeti Intézet igazgatója: Kissebségi nyelvhasználat és nyelvi tervezés.

12.45 Somai József a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke: Prioritások aRMKT tudományos tevékenységében

 

14.00 Pozsony Ferenc a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke: Egy néprajzi háttérintézmény helye és lehetőségei

14.15 Molnár Szabolcs a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai Tanszék vezetője: Hungarológiai műhelygyakorlatok Bukarestben

14.30-14.45 14.30 Sebestyén Spielmann Mihály a Teleki Téka igazgatója: A teleki Téka helye a romániai magyar tudományosságban

14.45 Bodó Barna a temesvári Kisebbségi Szórványkutató Csoport vezetője:

 

15.00 Selinger Sándor a Gábor Dénes Alapítvány elnöke: Informatika oktatása távoktatásos módszerrel a Gábor Dénes Főiskolán

(Levezető elnök Egyed Ákos)

Szünet

16.00 „Tudományok párbeszéde" Kerekasztal (Levezető elnök Berényi Dénes)

Felkért hozzászólók: Bajusz István, Bitay Enikő, Demeter László,Dukrét Géza, Egyed Emese, Gyarmati Zsolt, Hermann Gusztáv, Jancsó Árpád, János Szatmári Szabolcs, Keszeg Vilmos, Kolumbán József, Kovács Dezső, Mandula Tibor, Markó Bálint, Mócsy Ildikó, Nagy-Tóth Ferenc, Pál-Antal Sándor, Péntek János, Szász Alpár, Széman Péter, Tonk Márton, Veres Valér

Vacsora a Protestáns Teológiai Intézet éttermében

19.00 Beszélgetés az EME központi székházában

-------------------

Az EME szakosztályainak tudományos ülésszaka

2004. november 20-án, szombaton 9.30.

 

Szakosztályi előadások

 

I. Bölcsészet- Nyelv és Történettudományi Szakosztály

Az előadások helye: az EME központi székháza, Jókai/Napoca u. 2-4

 

II. Természettudományi Szakosztály

Az előadások helye: Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium, Király/I.C. Bratianu u. 26 (nagy előadóterem)

 

III. Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztály

Marosvásárhely

 

IV. Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Az előadások helye: Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium, Király/I.C. Bratianu u. 26 (II. emeleti fizikum)

 

V. Műszaki Tudományok Szakosztálya

Az előadások helye: Sapientia EMTE központi épülete, Mátyás király u- 4. sz. (kis előadóterem)

 

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály

Az előadások helye az EME központi székháza (előadóterem) 2004. november 12-13.

 

 

Támogatók:

Magyar Tudományos Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Bizottsága

Nemzeti Kuléturális Örökség Minisztériuma

Communitas Alapítvány