A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2007

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

6. fóruma

 

Kolozsvár, 2007. november 23–24.

Helye: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme

Kolozsvár, Bocskay/A. Iancu tér 13

 

Fővédnök

Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke

 

A Fórum központi témája: Tudomány és Társadalom

 

 

9.30–9.45 Megnyitó: Egyed Ákos, az EME elnöke

9.45–10.00 az MTA alelnöke köszöntője

10.00–10.25 Görömbei András, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Anyanyelv, irodalom, tudomány, nemzettudat

10.25–10.50 Kása Zoltán, egyetemi tanár

Tájékozódás az információáradatban

10.50–11.15 Péntek János, egyetemi tanár, a KAB elnöke

Az (anya)nyelv szerepe a tudományos képzésben és a tudományművelésben

11.15–11.30 kávészünet

11.30–11.55 Gyenge Csaba, egyetemi tanár

A műszaki kutatások hatása a társadalmi fejlődésre

11.55–12.20 Egyed Zs. Imre, egyetemi tanár

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Vándorgyűléseinek eredményei

12.20–12.45 Keszeg Vilmos, egyetemi tanár

Írás és társadalom. Kutatástörténeti hagyományok, irányok és eredmények

12.45–13.00 Hidvégi Gróf Mikó Imre (1805–1876) emléklapok átnyújtása

 

18.00 Beszélgetés, fogadás az EME székházában


 

Támogatók:

Magyar Tudományos Akadémia

Communitas Alapítvány

OKM

Eurotrans