A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2008

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

7. fóruma

 

Kolozsvár, 2008. november 21

Helye: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme

Kolozsvár, Bocskay/A. Iancu tér 13

  

A Fórum központi témája:

Az erdélyi magyar tudományos közgyűjtemények

 

 

Regisztráció 2008. november 21-én 8.30–9.30 óra között a konferencia-terem előtt

 

A Fórum programja:

 

9.30 Megnyitó: Egyed Ákos, az EME elnöke

9.45 Görömbei András, az MTA MTKEB elnökének előadása

10.00 Gyarmati Zsolt: A Csíki Székely Múzeum közgyűjteményei

10.20 Spielmann-Sebestyén Mihály: A marosvásárhelyi Teleki Téka közgyűjteményei

10.40 Vargha Mihály: A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum közgyűjteményei

11.00 Zepeczáner Jenő: A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum közgyűjteményei

 

kávészünet

 

Az EME gyűjteményeinek bemutatása

11.30 Nagy-Tóth Ferenc Adatok a Természettudományi Szakosztály gyűjteményeihez

11.50 Sipos Gábor Az EME könyvtára

12.10 Kérdések, javaslatok, viták

 

12.30 Hidvégi Gróf Mikó Imre (1805–1876) emléklapok átnyújtása

12.45 Nagy György Emlékdíj átadása

 

Ebédszünet

 

15.00 Murádin Jenő: Az EME képtára

1520 Vincze Zoltán: Az EME érem- és régiségtára

15.40 Tötszegi Tekla: Az EME néprajzi gyűjteményei

16.00 Mihály Melinda: Az EME egykori középkori és kora újkori kőtára

16.20 Bogdándi Zsolt: Az EME jelenlegi gyűjteményei

16.40 Kérdések, javaslatok, viták

 

18.00 Beszélgetés az EME székházában

Jókai/Napoca u. 2. szám I. emelet