Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz

Időpont: 2021. november 19., péntek

 

11.00   Mikó-emlékkő avatása a Mikó-kertben

12.30   az EME egykori képgyűjteményéből válogatott portrék kiállításának ünnepi megnyitója a Kolozsvári Művészeti Múzeumban

 

Megnyitóünnepség – plenáris előadások

15.00   Megnyitó

Köszöntések

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat bemutatása

16.00 · Gr. Mikó Imre-emlékplakettek átadása

16.30 · Ünnepi plenáris előadás

Erdei Anna (immunológus, akadémikus,főtitkárhelyettes, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest): Járvány elleni védelem az egyén és a társadalom szintjén

17.00 · Zenés köszöntő

 

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában

Plenáris előadóink révén – különböző szakterületek és intézmények képviseletében – a fiatal generáció változatos kutatási témáiba és ezek eredményeibe láthatunk bele, melyek tükrözik tudományos törekvéseik irányát és a jövőbeni lehetőségeket.

 

17.50 Székely István Gergő (tudományos munkatárs, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Egyenlőtlen akkommodáció: az erdélyi magyar közösség helyzete a romániai kisebbségpolitikai rezsimben

18.10 Molnár Katalin (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely): Termesztéstechnológiák intenzivizálása a növények védekező mechanizmusát indukáló kezelőanyagok alkalmazásával

18.30 Kovács Zsolt (egyetemi adjunktus, „George Emil Palade" Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, Biokémiai Tanszék, Marosvásárhely): A molekuláris biológia helye az onkológiai kutatásban

18.50 W. Kovács András (tudományos főkutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): A nemesi megye működése a középkori Erdélyben (14. század eleje–1540)

19.10 Boér Máté (doktorandusz, BBTE BTK, Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Nyelvi dilemmák a 18. század végének oktatásmódszertani vitáiban

19.30 András Endre (egyetemi docens, Petrozsényi Egyetem, Petrozsény): A bányagépek szerkezeti elemeinek és azok működési folyamatainak modellezése és szimulációja

19.30 Zárszó

 

--------------------

Az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek tudományos ülésszaka

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Nyelvészet-, irodalom-, néprajz- és színháztudományi szekció
Jövőbe mutató nyelvészeti-, irodalom-, néprajz- és színháztudományi kutatások
videókonferencia
Időpont: 2021. november 20., 9.00 óra
Történelem szekció
videókonferencia
Időpont: 2021.november 27., 9.00 óra
Művészettörténet szekció
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2021. november 20., 9.00 óra
Zenetudományi szekció
Népzene Erdélyben. Konferencia Pávai István tiszteletére
videókonferencia
Időpont: 2021. november 20., 10.00 óra
II. Természettudományi Szakosztály
Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK-20)
videókonferencia
Időpont: 2021. november 20., 9.00 óra
IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály
Jogtudományi szekció
A romániai magyar jogi terminológia revitalizációja
videókonferencia
Időpont: 2021. november 18., 16.00 óra.
Közgazdaság-tudományi szekció
V. Nemzetközi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Konferencia - ICEBM 2021
videókonferencia
Időpont: 2021. november 12., 9.00 óra.
V. Műszaki Tudományok Szakosztálya
XXII. Műszaki Tudományos Ülésszak
videókonferencia
Időpont: 2021. november 20., 9.00 óra
VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály
12. Matematika és informatika alkalmazásokkal konferencia
videókonferencia
Időpont: 2021.november 12–14.
VII. Agrártudományi Szakosztály és Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület
XVII. Agrártudományi Konferencia
Agrártudomány az élhető jövőhöz
Helyszín: Sepsiszentgyörgy,
Időpont: 2021. november 26., 11.00 óra
Aranyos-vidéki Fiókegyesület
Mindennapi élet Aranyos-vidéken a kommunizmus korában
Helyszín: Torda,
Időpont: 2021. november 20. 16.00 óra
Csíkszeredai Fiókegyesület
A nemzeti tudományosság és művészetek erdélyi-székelyföldi kiválóságai
Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda, Szabadság tér 1. sz.
Időpont: 2021. november 5., 9.00 óra
Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület
Forradalmak és szabadságharcok Erdélyben és Székelyföldön
Helyszín: Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár
Időpont: 2021. november 8–9., 9.00 óra
Marosvásárhelyi Fiókegyesület
Maros megye és Marosvásárhely történetéből
Helyszín: Teleki Téka, Marosvásárhely, Bolyai u. 17. sz.
Időpont: 2021. november 27., 10.00 óra
Zilah és vidéke fiókszervezet és Szilágysomlyói fiókszervezet
XVIII. Szilágyság-kutatás napja. Emlékezés Bajusz Istvánra
Helyszín: Vigadó, Zilah Wesselényi /Piata I. Maniu 5–7. sz.
Időpont: 2021. november 27., 10.00 óra