Fejér Tamás

Meghívott előadó a MTNE 17. fórumán

Fejér Tamás (született 1977-ben) a BBTE Történelem és Filozófia Karán végzett történelem szakon 1999-ben, ugyanott mesteri oklevelet, majd a BBTE Református Tanárképző Karán 2011-ben doktori fokozatot szerzett. 2001-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének a munkatársa. Kutatási területe Erdély kora újkori története, közelebbről forrásfeltárással és -kiadással foglalkozik az intézet keretében működő munkacsoport tagjaként, továbbá a 16. század második felének kormányzat- és intézménytörténetével, ezen belül is főként a fejedelmi kancellária működésével és személyzetével kapcsolatos kutatásokat végez, korábban pedig iskola- és oktatástörténeti vonatkozású kérdések iránt is érdeklődött. Jelentősebb közleményei is az említett témakörökben születtek, a közreműködésével megjelent forráskiadványok pedig a korszakra vonatkozó vizsgálódások gyakran hivatkozott munkái között szerepelnek.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórumán elhangzó előadása:

Fejér Tamás (tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): Adalékok Erdély és Havasalfölde politikai kapcsolataihoz: Báthory Zsigmond 1595. évi vajdai kinevező levele Mihály vajda részére

 Az Erdély és Havasalfölde között megkötött 1595. május 20-i hűbéri szerződéssel párhuzamosan sor került egy másik, szintén május 20-án kelt oklevél kiállítására is, mellyel Báthory Zsigmond Mihály vajdát kinevezte élete végéig Havasalfölde vajdájává, megállapította a vajda és udvara fenntartásának költségeit, a havasalföldi mezővárosokat – köztük Bukarestet és Târgoviștét –, valamint bevételeiket átengedte a vajdának, saját birtokait és birtokjogait pedig örökre neki és törvényes férfiörököseinek adta. A történetkutatás előtt eddig ismeretlen, 16. század végén összeállított formuláskönyvben fennmaradt kinevező levél tehát újabb adatokat nyújt a két ország politikai kapcsolataihoz, melyek fényében módosítandónak véljük a román történetírásnak a hűbéri szerződéssel kapcsolatos jelenlegi álláspontját is.

Vissza