Meghívott előadó a MTNE 17. fórumán

Szász Levente 2008-ban végzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának alapképzésén, majd 2009-ben ugyanitt a mesteri képzésen. Doktori tanulmányait szintén a BBTE-n végezte, kiegészítve a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a Cambridge-i Egyetem doktori képzéseivel. Doktori tézisét 2011-ben védte meg menedzsment szakterületen. 2014-ben elnyerte a Romániai Közgazdaságtani Egyetemi Karok Egyesülete által odaítélt Debüt-díjat; 2015-ben legjobb tanulmány díjat szerzett a Warsaw School of Economics nemzetközi konferenciáján; 2016-ban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Fiatal Kutatói Díjában részesült; ugyancsak 2016-ban elnyerte a BBTE STAR–UBB intézetének Kutatói Kiválóság Díját; 2017-ben a Romániai Közgazdaságtani Egyetemi Karok Egyesülete Szász Leventének ítélte oda az ország legjobb nemzetközi gazdaságtudományi publikációjáért járó éves díját. Eredményeit számos magasan jegyzett nemzetközi szaklap publikálta.

Kutatási területét elsősorban a termelő- és szolgáltató vállalatok menedzsmentje képezi, ezenbelül főbb kutatási témái a termelővállalatok szolgálatosodása, a tudásmegosztás a multinacionális vállalatok belső hálózatában, legújabb kutatásaiban pedig a negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) technológiáinak alkalmazhatóságát vizsgálja.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórumán elhangzó plenáris előadása:

Szász Levente (egyetemi docens, dékánhelyettes, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet, Kolozsvár): Tudástranszfer a multinacionális vállalatok belső hálózatában: a fejlődő országbeli leányvállalatok lehetőségei

A multinacionális vállalatok belső hálózatában működő leányvállalatok részt vesznek a vállalaton belüli tudás létrehozásában és megosztásában, amellyel nem csak a vállalat versenyképességének növeléséhez járulnak hozzá, hanem saját pozícióikat is erősíthetik a multinacionális vállalat belső hálózatában, csökkentve ezáltal az áthelyezés vagy üzembezárás esélyét. Kutatásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan lehet a leányvállalatok vállalaton belüli pozícióját erősíteni azáltal, hogy elmozduljanak a tudást befogadó szerepéből a tudásátadó szerep irányába. Mivel a kérdésre az aktuális szakirodalom csak kevés támpontot szolgáltat, így feltáró jellegű kutatást alkalmaztunk, esettanulmányokat készítve 4 ország 13 multinacionális leányvállalatánál. Eredményeink rámutatnak a leányvállalatok belső tudáshálózatban betöltött szerepeinek dinamikájára, valamint azonosítjuk azokat a képességeket, amelyekkel egy leányvállalat elmozdulhat a tudásátadó szerep irányába.

 

Vissza