Meghívott előadó a MTNE 17. fórumán

 

FAZAKAS CSABA geográfus, a földtudományok doktora, egyetemi adjunktus, tanszékvezető. Kutatási területe: talajgenetika és -osztályozás, talajerózió-, lejtődinamika-vizsgálat. Doktori fokozatát a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában szerezte. Szakmai pályafutását a Maros Megyei Talajtani és Agrokémiai Hivatalban kezdte, ahol hét éven át talajtani szakmérnökként tevékenykedett. Konzulens oktatóként csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem nyárádszeredai kihelyezett tanulmányi központjában működő, kertészmérnöki képzés tevékenységéhez. Oktatói tevékenységét 2013-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszékén folytatta, a talajtan, talajmelioráció, agrokémia, biofizika és agrometeorológia tárgyak oktatásával megbízott oktatóként, 2017 óta tanszékvezetői tisztséget tölt be. Tagja a PPGroup Növényvédelmi Kutatócsoportnak, a Román Talajtani Társaságnak, a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak, az MTA Külső Köztestületének, és alelnöke az Erdélyi Múzeum-Egyesület Agrártudományi Szakosztályának.

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 18. fórumán elhangzó plenáris előadása:

 

Fazakas Csaba (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely): Változó klímánk, változó talajunk

A változó éghajlatunk témája az emberi társadalmat egyre nagyobb mértékben foglalkoztatja. A hangsúlyossá váló időjárási szélsőségek hétköznapjaink részét képezik, és sok esetben, jövőbeli alakulásukat illetően, aggodalomra adnak okot.

Kutatásunk célja a változó éghajlatunk talajtakaróra gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint a talajtakaró éghajlati viszonyokra gyakorolt hatásának vizsgálata.

A talajtakaró egy érzékeny, folytonosan változó rendszer. Az emberi tevékenység hatása által a talajtakaróban történt változások értékelését különböző módszerekkel végeztük, ezek eredményeit értékeltük.

Vissza