Meghívott előadó a MTNE 18. fórumán

BOKOR JÓZSEF villamosmérnök, egyetemi tanár, az MTA matematikai és természettudományi alelnöke.  

Kutatási területe a lineáris és nemlineáris, többváltozós dinamikus rendszerek elmélete és automatizálása. 1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2001-től rendes tagja, 2014-től az MTA elnökségének tagja, 2017-től az MTA alelnöke, 1987-től az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának vezetője, 1995-től az intézet tudományos igazgató-helyettese, 2008-tól tudományos igazgatója.

1982 óta oktat a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1992-től egyetemi tanár a Közlekedésautomatikai Tanszéken, 2018-ig a tanszék vezetője. A Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Szechenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont vezetője, a Minnesotai Egyetem (USA) kutató professzora. Vendégkutatója volt az Imperial College-nak, (London, England), az MIT-nek (Cambridge, Massachusetts), a Delft Universitynek és a University of Minnesotának.

Kutatási eredményeit széleskörűen alkalmazzák járműszerkezetek, illetve járműdinamikai modellek tervezésénél. Több hazai és nemzetközi kooperációban végrehajtott jármű- és repülésirányítási kutatás vezetője.

Több mint tíz szakkönyv, ötszáz tudományos dolgozat szerzője vagy társszerzője több ezer hivatkozással.

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 18. fórumán elhangzó plenáris előadása:

Bokor József: Autonóm járművek irányítása: drónok, autók

Szinte mindennap hallunk okosvárosokról, -közlekedésről, -járművekről. A realitásoktól a fantáziáig sok mindenről szólnak a médiában. Az előadás áttekinti azokat a valós kutatási irányokat, amelyek az „okos", illetve a különböző mértékig autonóm működésre képes légi és földi járművek létrehozására irányulnak. A járműdinamikai problémák tárgyalásától a környezet érzékelésén keresztül az autonóm manőverek megvalósításáig több megközelítés is bemutatásra kerül. Ismertetjük azokat az irányításelméleti kutatásokat, amelyek a járműmozgásokat létrehozzák, és megmutatunk néhány megközelítést arra nézve, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepeket tud betölteni az „okos" irányítások tervezésében.

Konkrét példaként ismertetjük a zalaegerszegi tesztpálya autonóm járművek tesztelésére, továbbá az „okos"-város- és közlekedésirendszer-kísérletekre kialakított megoldásait.

Vissza