Meghívott előadó a MTNE 19. fórumán

GÁL KATALIN Csíkszeredában született, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 2004-ben végezte el a szociológia szakot, majd 2005-ben ugyanitt szerezte meg a magiszteri címet a Közpolitikák szociológiai alapjai magiszteri program keretében a Szociológia és Szociális munka Karon. Doktori tanulmányait a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájában, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájában végezte, fokozatot 2013-ban szerzett. Disszertációjának címe: Informális gazdaság Romániában. A munkaerőpiac informalizálódása és a fiatalok migrációja Románia példáján.

Egyetemi tanulmányai után dolgozott a civil szférában, majd a központi közigazgatás következett – melynek keretében az európai uniós finanszírozású programok és projektek mentén egy új területtel is elkezdett foglalkozni. 2015-től a Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi Tanszékének főállású oktatója. Kutatási területei: a fiatalok munkaerőpiaci helyzete, informális gazdaság, szociális projektek menedzsmentje, digitalizáció. 2019-ben részt vállalt az egyetem keretében működő Partiumi Tehetséggondozó és Karrier-tanácsadó Központ létrehozásában, amelynek egyik vezetője is, így kutatási területe kiegészült a tehetséggondozással a felsőoktatásban. Publikációi magyar, román és angol nyelven jelentek meg. Jelenleg az érmelléki ezüstgazdaság kutatásával foglalkozik egy csoportos kutatási projekt tagjaként, valamint az online oktatás hallgatói és oktatói dimenzióinak vizsgálatával egy tanszéki kutatói csoport keretében.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 19. fórumán elhangzó plenáris előadása:

Gál Katalin (egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humántudományi Tanszék, Nagyvárad): Digitális kompetenciák és online oktatás

A digitális kompetenciák, valamint az oktatás online térbe való – önkéntes vagy kényszerű – átköltözése aktuális 21. századi témák. Ebben az előadásban két, időben független kutatás eredményeit szintetizálom. 2018 májusában szociológiai felmérést végeztünk az akadémiai közösségünk digitális kompetenciáinak a felmérésére egy online kérdőív segítségével. A kutatással azokat a digitális kompetenciákat kívántuk felmérni, amelyek kapcsolódnak a hallgatók és az oktatók online képzésre való felkészültségéhez. A használt mérőeszköz a Torontói Egyetem kutatóközpontjának digitáliskompetencia-profilkészítő kérdőívére alapozott, az egyes technológiák használatának a gyakoriságára, az alanyok technológiahasználati magabiztosságára, valamint eszközpreferenciáira kérdezett rá. Ezt követően pedig 2020-ban, a világjárvány következtében megvalósult online oktatás tapasztalatait mértük fel mind az oktatók, mind pedig a hallgatók körében. Előadásomban a két kutatás tapasztalatait mutatom be, arra a kérdésre is keresve a választ, hogy hogyan változik a felsőoktatás szerepe az online oktatás következtében.

Vissza