Meghívott előadó a MTNE 19. fórumán

KOKOLY ZSOLT médiajogász, a jogtudományok doktora, egyetemi adjunktus. 1980-ban született Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán végezte alapfokú, majd mesteri tanulmányait. Doktori fokozatát 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán nyerte el az európai médiajog témájában írott disszertációjával. 2008 óta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, a Jogtudományi Intézet oktatója.

Az MTA külső köztestületi tagja. 2008 óta az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja (IV., Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály).

Kutatási területei: médiaszabályozás, a személyiségi jogok rendszere és sajátosságai a polgári jogban, illetve az Európai Unió üzleti joga. A fenti kérdéskörökben publikált munkái magyar, román és angol nyelven jelentek meg, emellett több ízben foglalkozott az erdélyi jogi oktatás történetével is.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 19. fórumán elhangzó plenáris előadása:

Kokoly Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, Jogtudományi Intézet): Személyiségvédelem és (új) technológiák – a képmáshoz való jog szabályozásának gyökereitől az információs társadalom kihívásáig

A személyiségi jogvédelem a polgári jog azon nem vagyoni jogintézményeire vonatkozik, melyek a személy fogalmát már nem csak jogi absztrakcióként értelmezik (mint jogok és kötelezettségek címzettjét), hanem egy komplexebb és a biológiai, illetve lelki kontextust is részletesebb leíró kontextusba helyezik.

A személyiségi jogok a személytől elválaszthatatlanok, és születésétől haláláig megilletik őt, gyakorlásukat azonban a mindenkori érvényes jogszabályok határozzák meg.

Az előadás a személyiségi jogok intézményein belül elsősorban a képmáshoz és hangfelvételhez való jog sajátosságaira koncentrál: a képmás védelmét szolgáló polgári jog eszközeinek vizsgálata az egyik lehetőség (kiemelt figyelemmel a mesterséges intelligencián alapuló technológiák térnyerésére), a másik irány pedig az online közeg jogszabályi háttere.

 

 

Vissza