Meghívott előadó a MTNE 19. fórumán

SZABÓ Á. TÖHÖTÖM a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének oktatója, intézetvezető. Kutatásai a gazdasági, a szociális és a politikai antropológia területébe illeszkednek. Ezeken a területeken belül elsősorban erdélyi rurális közösségekben folytatott kutatásokat, amelyek a kölcsönösség és reciprocitás a gazdasági és a társadalmi életben, az interetnikus viszonyok és a gazdaság etnikai alapjai, a mezőgazdasági változások és a szerkezetváltás, a szocializmus és a posztszocializmus narratívái témákat ölelték fel. Kutatásait egyéni projektek, illetve csoportos kutatások keretében folytatta, többször volt csoportos kutatások vezetője is. Több tíz tanulmánya jelent meg magyarul, angolul és románul hazai és nemzetközi folyóiratokban. Három könyv szerzője. Ezekben a kötetekben a rurális térségek intézményeit, háztartásközi viszonyait és a háztartások külvilággal való kapcsolatait elemezte. Rendszeresen előad hazai és nemzetközi konferenciákon, tartott előadásokat magyarországi és más külföldi egyetemeken.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 19. fórumán elhangzó plenáris előadása:

Szabó Árpád Töhötöm (egyetemi adjunktus, BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár): Ajándék. Együttműködés. Szolidaritás. Hogyan és meddig működnek együtt a közösségek?

Az előadás a gazdasági antropológiának két központi fogalmából, az ajándékból és a reciprocitásból indul ki, és kultúraközi perspektívában kérdez rá az ezekkel kapcsolatos állítások univerzális és/vagy partikuláris jellegére. Ebben a kontextusban az előadás a következő kérdéseket járja körül: az együttműködés magyarázatainak történeti és kulturális beágyazottsága; az ajándék és az áru ellentéte vagy egybefonódása; az együttműködés és a versengés aspektusai különböző helyzetekben. Az előadásnak ezzel a háttérrel az is célja, hogy a jelenkori együttműködési és szolidaritási modellekre is rákérdezzen, az elmondottakat a saját társadalmunkra is vonatkoztassa, és feltegye a kérdést, hogy az együttműködésnek milyen terei képzelhetőek ma el.

 

Vissza