Az EME Műszaki Tudományok Szakosztályáról röviden
 
            A Műszaki Tudományok Szakosztálya létezését a romániai magyar értelmiség szakmai tagolódásában beállt változások tették szükségessé. Az EME újraalakulásakor, 1990-ben jött létre.
 
 Célja
            A szakosztály elsőrendű feladatának tekinti a sajátos érdekeit szem előtt tartó tudománypolitika kidolgozását a maga szakterületén, az eredmények közzétételét, a szakember-utánpótlásnak, a fiatal kutatók szakmai előrehaladásának a támogatását, a magyar műszaki nyelv művelését, terjesztését, valamint a műszaki értelmiség összefogását.
 
Főbb tevékenységei
            A szakosztály tudományos felolvasó üléseket és tudomány-népszerűsítő előadásokat, kiállításokat, emléküléseket rendez, szakmai táborokat szervez, és saját körén belül szaktudományok szerinti csoportok tudományos tevékenységét, működését segíti. Munkássága eredményeit az egyesület, illetve a szakosztály tudományos kiadványaiban közzéteszi, terjeszti.
 
Tudományos tevékenységek, projektek
            A szakosztály tudományos tervébe illesztve jelentős fontossággal bír a szótár-, lexikon-szerkesztő tevékenység. Jelenleg az 1987-ben megjelent Magyar-román műszaki nagyszótár bővítésén, szerkesztésén dolgozik (2006-ban a Román-magyar műszaki nagyszótár bővített változata már megjelent). Ugyanezen kutatói terv keretében jelent meg a „Technikatörténeti kronológia" című könyv két kiadása (1997, 1998), a harmadik – bővített változat – jelenleg szerkesztés alatt áll.
 
                Jövőbeni kutatási tervként jelölte ki az alkalmazott informatika különböző területeinek felhasználási módjait, valamint Erdély ipartörténetének adatgyűjtését.
            A 2007-ben elindított „Erdély technikatörténeti örökségek" alkotótábora, s a Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek sorozat szerkesztése, mind ezt a célt szolgálja. A megalakult Technikatörténeti szakcsoport fiatalokat vonzott, így az adatgyűjtések, szakmai táborok, s az adatfeldolgozások munkálatai oktató-nevelői jelege igen erőteljessé vált.
 
            Az anyagtudomány, s ennek alkalmazott informatika területén történő kutatások, melyeket a szakosztály is felkarolt az együttműködésekre alapoznak. A műszaki területen az EME öt együttműködési megállapodást kötött: határon túli intézményekkel, egyetemekkel, a kialakult közös kutatási programok által, illetve hazai oktatási intézménnyel, így segítvén elő az itthoni magyar nyelvű oktatást, kutatást, kutatói-utánpótlást.
 
Rendezvények
            Külön sikerként kell megemlíteni az 1996-ban elindított Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakának sorozatát, melyet évenként (márciusban) rendezi meg más testvértestületekkel karöltve. Az idén (2012) már tizenhetedik alkalommal ültek össze a Kárpát-medence ifjú magyar műszaki tudósai és tudósjelöltjei, hogy tudományos munkáikat bemutassák és megvitassák Kolozsváron.
A kisebbségben élő magyarságnak kevés alkalma van a szakmai anyanyelv megfelelő szintű elsajátítására, illetve gyakorlására. Ezért a rendezvényeiknek egyik fontos célja a szakmai anyanyelv ápolása és fejlesztése.
 
            A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében a Műszaki Tudományok Szakosztálya (2012-ben immár 13. alkalommal) fórumot kíván biztosítani a műszaki kutatóműhelyek eredményeinek bemutatásához. A rendezvény elsősorban hazai kutatók munkájának bemutatására ad lehetőséget. Kiemelt jelentősége van a közös, intézményközi kutatómunkák, együttműködések eredményeinek bemutatásának, megvitatásának lehetősége, az újabb kapcsolatok kialakításának is teret adó tudományos fórumnak.
 
Kiadványai
            A szakosztály 1992-ben indította el a Műszaki Tudományos Füzeteket, mely sorozatban fórumain elhangzott előadások tanulmányait (FMTÜ), illetve műszaki tudományos kutatások eredményeit közli.
 
Az EME-n belüli kapcsolat
            A szakosztály szem előtt tartja az EME műszaki fejlesztés igényeit, s részt vesz minden olyan tevékenységében, melyben műszaki jellegű feladatok is vannak. Jelentősen elősegítette az EME portál fejlesztését, modernizációját, s a digitalizálási programjában is komoly szerepet vállal.
 
Kapcsolatok
            A műszaki szakosztály programjai által kapcsolatot tart hazai és határon túli intézményekkel, oktatási és kutatási szaktestületekkel, melyek a fent említett célok megvalósítására, valamint a magyar műszaki értelmiség összefogására hivatott.