MTNE 2023 - Benkő András 100 emlékkonferencia

Időpont
-
Helyszín(ek)
Kolozsvári Magyar Opera Bánffy Miklós Operastúdió
Szervező(k)
EME Erdélyi Zenetudományi Munkaközösség, BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

Zenetudományi szekció
Benkő András 100 emlékkonferencia
Helyszín: Kolozsvári Magyar Opera Bánffy Miklós Operastúdió, Kolozsvár, Rózsa/Samuil Micu u. 12. sz.
Időpont: 2023. november 23., 10.00 óra
Szervezők:
EME Erdélyi Zenetudományi Munkaközösség
BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

10.00 Köszöntők
1. Közelítések Benkő András életművéhez
10.10 Péter Éva: Benkő András egyházzenei kutatásai
10.35 Csákány Csilla: Az erdélyi dalos kultúrával kapcsolatos Benkő András-dokumentumok
11.00 Kim Katalin: A piarista rend vokális-hangszeres együttesei a 18. század fordulóján. Kotta- és hangszer-inventáriumok
11.25 Sófalvi Emese: „A közös munkából önzetlenül részt vállaló muzsikusok”. Benkő András zeneszerzőportréi

Kávészünet

2. Benkő András öröksége: Erdély zenei kultúrájának ismertetése
12.15 Fancsali János: Kacsóh Pongrác kolozsvári évei
12.40 Fekete Miklós: Erdély és Párizs között. Lajtha László művészi nézetvilágának és zeneszerzői stílusának néhány jellegzetes vonása
13.05 Windhager Ákos: Kodály Zoltán központi szerepe és Terényi Ede központi szerepe

Kávészünet

13. 45 Benkő Judit Emese: Benkő András zenetörténész honlapjának ismertetése
14.00 Felelősségtudat, hivatásszeretet. Kerekasztal-beszélgetés Benkő András munkásságáról

Eseménybeszámoló

EME MTNE

Zenetudományi szekció

Benkő András 100 Emlékkonferencia

Az I. Szakosztály Erdélyi Zenetudományi Munkaközössége hetedik alkalommal kapcsolódik a Magyar Tudomány Napja rendezvényéhez. Ezúttal évfordulós tanácskozásra került sor, és elmondható, hogy a Benkő András 100 emlékkonferencia igen sikeres volt. A BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karral közösen szervezett, a Kolozsvári Magyar Opera Bánffy Miklós Stúdiótermében 2023. november 23-án tartott rendezvényen hét tudományos előadásra, egy kerekasztal-beszélgetésre és a https://benkoandras-zenetortenesz.com/ honlap ismertetésére is sor került. Az erdélyi zenetudós, pedagógus születésének centenáriumi évében az erdélyi és magyarországi szakma képviselői tartottak előadást, Benkő András kutatásait ismertetve, azokat tovább-gondolva, valamint a kortárs zeneszerzők, vagy az erdélyi zenei kultúra témakörében. A kerekasztalt követő sokféle hozzászólást, személyes visszaemlékezést hanghordozón rögzítettük. Az eredetileg élő konferenciát két résztvevő betegsége miatt hibrid formában valósítottuk meg, ez lehetőséget adott a távollevőknek is a bekapcsolódásra. 12 előadó, a konferenciát köszöntő elöljáró, kerekasztal-résztvevő vagy hivatalos hozzászóló és 16 résztvevő volt jelen.