MTNE 2023 - Művészettörténet szekció

Időpont
-
Helyszín(ek)
EME székház, előadóterem

Művészettörténet szekció

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület,
Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány
Előzetes programpont nov. 24-re:
A kolozsvári Művészeti Múzeum és a BBTE Magyar Történeti Intézet szervezésében kerül sor Székely Miklós, a budapesti BTK Művészettörténeti Intézet tudományos főmunkatársa Schools and Museums of Modern Design In Transylvania around 1900 című könyvének bemutatójára. A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca, a Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem (UAD) oktatója.
Helyszín és időpont: 2023. november 24., 17 óra, kolozsvári Művészeti Múzeum, Tonitza terem (a program román és angol nyelvű).

November 25.
8.30–9.00: Érkezés, regisztráció
9.00: A konferencia megnyitása. Köszöntőbeszéd: Kovács András akadémikus
I. blokk. Ülésvezető: Kovács András
9.10–9.30: Kónya Anna (tud. kutató, Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest): Az alsótőki templom újonnan feltárt falképei
9.30–9.50: Lángi József (falkép-restaurátor, Székesfehérvár): A bólyai várkastély romjának falfestészeti emlékei
9.50–10.10: Kiss Lóránd (falkép-restaurátor, Marosvásárhely): Középkori moldvai katolikus templomok és falfestménytöredékeik
10.10–10.30: Weisz Attila (adjunktus, Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem): A bánffyhunyadi református templom helyreállításának művészettörténeti dokumentációja
10.30–10.50: Hozzászólások, kérdések

10.50–11.20: Kávészünet
II. blokk. Ülésvezető: Kovács Zsolt
11.20–11.40: Tóth Boglárka (régész, Anno Domini Dendrolab, Csíkszereda): Középkori erdélyi szárnyas oltárok természettudományos keltezése
11.40–12.00: Kovács Mária Márta (muzeológus, Erdélyi Református Múzeum, Kolozsvár): Református gyülekezetek középkori tárgyállománya, különös tekintettel a bonchidai és gyulakuti kelyhekre
12.00–12.20: T. Horváth Iringó (muzeológus, Erdélyi Református Múzeum, Kolozsvár): Darkó Ákos fényképfelvételeinek jelentősége a vajdahunyadi textilállomány példáján keresztül
12.20–12.40: Mihály Ferenc (farestaurátor, Szováta): A kolozsvári Szent Mihály-templom barokk oltárairól
12.40–13.00: Hozzászólások, kérdések

13.00–14.30: Ebédszünet

III. blokk. Ülésvezető: Weisz Attila
14.30–14.50: Szőcs Péter Levente (régész, Szatmár Megyei Múzeum): A tasnádi református templom régészeti kutatásának eredményeiről
14.50–15.10: Kertész Róbert (régész, Damjanich János Múzeum, Szolnok) – Szőke Balázs (Gál Ferenc Egyetem, Szeged): A basa háza. Oszmán-török palota elméleti rekonstrukciója Szolnokon
15.10–15.30: Lupescu Radu (docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár) – Kovács Zsolt (adjunktus, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Egy 17. század végi diákbentlakás Kolozsvár főterén
15.30–15.50: Hozzászólások, kérdések

15.50–16.10: Kávészünet

IV. blokk. Ülésvezető: Lupescu Radu
16.10–16.30: Székely Miklós (tud. főmunkatárs, BTK Művészettörténeti Intézet): Létezett-e művészeti akadémia a 19. század közepének Kolozsvárán? Felvetések egy rajzgyűjtemény kapcsán
16.30–16.50: Gy. Dávid Gyula (építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Budapest): A pálya nyitva. Pákei Lajos élete és műve a levelezése tükrében
16.50–17.10: Gál Zsófia (művészettörténész, Erdélyi Krónika, Kolozsvár): Párhuzamos látomások? Új középületek Kolozsváron és Marosvásárhelyen Szvacsina Géza és Bernády György polgármesterek idején
17.10–17.30: Enyedi Anna Regina (művészettörténész, Nagykároly): Hermész neobarokk palotája – a Kereskedelmi és Iparbank épülete Nagykárolyban
17.30–17.50: Hozzászólások, kérdések

17.50–18.10: Kávészünet

V. blokk. Ülésvezető: Gy. Dávid Gyula
18.10–18.30: Szabó Tekla (művészettörténész, Positive Transylvania Egyesület, Maroshévíz): Maroshévíz. Egy elfelejtett fürdőváros története
18.30–18.50: Pásztor István (doktorandusz, építész, Kolozsvári Műszaki Egyetem): Lázár Elzy építész. „Nagyon keveset tudtam dolgozni a nagyon szeretett szakmámban.”
18.50–19.10: Újvári Dorottya (muzeológus, Maros Megyei Múzeum): Sikertelenségtörténetek: fotómúzeum-alapítási törekvések Romániában és Magyarországon
19.10–19.30: Hozzászólások, kérdések

19.30: A konferencia zárszava: Weisz Attila


Nov. 26.
Vasárnap 11.00 órától: látogatás az újonnan helyreállított Farkas utcai református óparókia épületében. A vezetést tartja: Weisz Attila.