EME Könyvkiadó
2021 június 13, vasárnap
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek A Kiadóról 2015-2020-as kiadványok Rendelési útmutató Romániai forgalmazók Magyarországi forgalmazás Események A kiadó munkatársai Elektronikus kiadványok ElérhetőségGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek »  Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára

Cím: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára

Teljes Tartalom »


Szerző(k):
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.)

Műfaj:
emlékkönyv

Ismertető:
Ifj. Barta János   Mezőgazdasági irodalmunk társadalomszemlélete a XVII–XVIII. században
Báthory Lajos   Gazdasági élet és iparfejlesztés a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara hatósági kerületén (1868–1900) ............................................. 14
Benkő Samu   Hruscsov Londonban és a fekete Pobeda autó Kolozsváron .......... 20
Coroi Artur A karatnai református anyaegyházközség megalakulása 1744-ben ......... 23
Cserey Zoltán   Háromszék részvétele az osztrák–török háborúban (1788–1791) ....... 30
Csetri Elek   Csendes Zoltán (1924–1959) ............................41
Csikány Tamás   „Heydte a futásban utolérhetetlen volt” ................ 47
Csorba László   Az erdélyi reneszánsz főpap esete a magyar kommunista hírszerzéssel ... 52
Csucsuja István   A magánerdők okszerű gazdálkodásának kibontakozása Erdélyben a XIX. század második felében ............................................ 61
Dávid Gyula   A Dobai-Memorandumtól a szamosfalvi sínekig. Szabédi László a magyar
forradalom után ................................................................................... 67
Egyed Emese   Ideál vagy utópia? Kovachichék Planuma (1814) ............. 77
Egyed Péter   Az erdélyi magyar fi lozófi a egykor és ma ...................82
Gaal György   Gyulai Pál és Kolozsvár ......................... 86
Garda DezsőAz 1581. évi gyergyószentmiklósi falutörvény ............. 97
Gebei Sándor   II. Rákóczi Ferenc és az Erdélyi Fejedelemség ........... 103
Gergely András   Az 1849. évi erdélyi (első) orosz intervenció a porosz diplomácia tükrében  
Hermann Gusztáv Mihály   Egy politikai diskurzus a XIX. század kezdetéről .............. 118
Hermann Róbert   Kővári László kiadatlan haditudósítói jelentései 1849-ből......... 123
Horn Ildikó   Báthory Kristóf uralmi rendszere ................................. 131
Jakó Klára   „…csak induljunk tractában”. Diplomáciai írásbeliség és protokoll az Erdélyi Fejedelemség külkapcsolataiban ...................... 137
Jeney-Tóth Annamária   Asztalok rendelése és a fejedelmi konyha Bethlen Gábor erdélyi udvarában ............... 143
Kiss András   Mátyás király Kolozsvár részére kibocsátott okleveleinek szerepe a város továbbfejlődésében ............................................... 150
Kovács András   A sepsiszentgyörgyi vártemplom reneszánsz ajtókeretéről....... 158
W. Kovács András: 
Kovács Kiss Gyöngy   Kolozsvári szőlők és borok a fejedelemség korában .......... 164
Miskolczy Ambrus   Kazinczy és Széchenyi .................... 173
Camil Muresanu   Câteva date despre episcopul de Oradea Ignatie Darabant........ 178
Oborni Teréz   A végek őrzői – adalék a kézdiszéki Bereck oppidum kora újkori történetéhez
Orosz István   Történelmi tudat és nemzeti identitás ................... 186
Pál-Antal Sándor   Népességi viszonyok Háromszéken a XVIII. század elején ...............197
Pál Judit   Az identitás változásai: az 1848-as forradalom és a szamosújvári örmények
Pap Ferenc   A méz, a viasz és a faggyú a kolozsvári árukivitelben (1599–1637) ......217
Papp Klára   Jósika János és az 1825. évi pozsonyi országgyűlés ...... 227
Simion Retegan   Strategii matrimoniale în societatea rurală românească din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea ................................................... 236
Róth András Lajos   Az erdélyi gyümölcstermesztésért ....................................... 243
Rüsz-Fogarasi Enikő   A fejedelemség kori Marosvásárhely öröklési mechanizmusai. 250
Sas Péter   Kelemen Lajos és Máthé János kapcsolata levelezésük tükrében  56
Sipos Gábor   Rozsnyai Dávid török deák válópere ................... 266
Sófalvi András   Firtos történetei ....................................................................... 271
Tüdős S. Kinga   Egy székely lófő karrierje: kézdiszentléleki Mátyus alias Mátis János székely főkapitány ................................................................................................ 279
Vekov Károly: Kossuth
Veliky János   A politikai viták szemantikai hálója a reformkor második évtizedében 289
Velkey Ferenc   A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény lejegyezte
Vincze Zoltán   „Hogy az utókor és ezutáni nemzedék is láthassa…” 1848–1849-es ereklyék adománylevelei .........
Zepeczáner JenőAdatok Orbán Balázs hiteles életrajzához és tudományos munkásságához
Egyed Ákos nyomtatásban megjelent írásai ....Újvári Mária ...................... 320További információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Megjelenés ideje: 2010
Terjedelme: 431 oldal
ISBN/ISSN: 978 606 8178 15 8
Formátum: 170x240 mm
Boritó/Kivitelezés:  
Ár: 45.0
Kosárba tesz
« Vissza a kiadványok listához
email