EME Könyvkiadó
2024 június 17, hétfő
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek A Kiadóról 2015-2020-as kiadványok Rendelési útmutató Romániai forgalmazók Magyarországi forgalmazás Események A kiadó munkatársai Elektronikus kiadványok ElérhetőségGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Vándorgyűlések
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények
Erdélyi drámatéka
Erdélyi Magyar Helynévtár
Tudósportrék

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W  
A
 1.
Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs (szerk.): Az irodalom és kultúra éltető közege: a lokális és regonális 2.
 2.
Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila (szerk.): Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális
 3.
András Orsolya: Szabadra írni
 4.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 5.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 6.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 7.
Bakk-Miklósi Kinga – Hézser Gábor: Pasztorálpszichológia
 8.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 9.
Balázs Imre József: Üvegfej és homokóra
 10.
Bálint János, Nyárádi Imre-István, Fora, Ciprian George: Substanțele active ale pesticidelor
 11.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 12.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 13.
Bányai Éva, Demeter Zsuzsa, Egyed Emese (szerk.): Bálint Tibor 90 - Textusok, kontextusok
 14.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Színház, civil társadalom és politikum
 15.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 16.
Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk): Hortus amicorum
 17.
Bartók Katalin, Bauer Norbert (szerk.): Erdély püspöke, tudósa és mecénása - Haynald Lajos
 18.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 19.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 20.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 21.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 22.
Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
 23.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 24.
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
 25.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 26.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 27.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 28.
Bilibók Renáta, Biró Annamária, Serestély Zalán (szerk.): Életeink. Horváth Andor-invokációk
 29.
Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.): Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
 30.
Bitay Enikő, Sipos Gábor (szerk.): A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben
 31.
Blos-Jáni Melinda (szerk.): Látható Kolozsvár
 32.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 33.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 34.
Bogdándi Zsolt, Dáné Veronka, Lupescu Makó Mária (szerk.): Album amicorum
 35.
Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke (szerk.): Betegség és gyógyítás a régi Kolozsváron és Erdélyben
 36.
Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária (szerk.): Peregrináció és erudíció
 37.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 38.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 39.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 40.
Csákány Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar kóruskultúra a Romániai Magyar Dalosszövetség védnöksége alatt
 41.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 42.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 43.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 44.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 45.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 46.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 47.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 48.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 49.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
 50.
Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval
E
 51.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 52.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 53.
Egyed Emese (s.a.r.): „Levéllé válva
 54.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 55.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 56.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 57.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 58.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 59.
Egyed Péter: Szellem és környezet II.
 60.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 61.
Emődi András: „...negyedét is ki verő aczél kerekű óra szóllítgat rendre és pontosságra bennünket...” Régi templomi toronyórák Biharban és környékén
 62.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 63.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 64.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
F
 65.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 66.
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez
 67.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 68.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 69.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 70.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 71.
Fejér Tamás, Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész. Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára
 72.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 73.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 74.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 75.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 76.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 77.
Flóra Ágnes, Pakó László (szerk.): Közösségben közösségért
 78.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 79.
Fülöp Géza: Az információ
G
 80.
Gaal György: A kolozsvári országos Karolina Kórház
 81.
Gaal György: Az erdélyi tudományosság fellegvára
 82.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 83.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 84.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 85.
Gagyi József: Villanyos és közössége
 86.
Gálfi Emőke, Kovács Zsolt, P. Kovács Klára (szerk.): Arte et ingenio
 87.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 88.
Gáll Erwin, Dobos Alpár, Petruț Dávid, Kapcsos Norbert, Wanek Ferenc, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs, Iván András: "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
 89.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 90.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 91.
Gidó Attila: Két évtized
 92.
Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka
 93.
Gyéresi Árpád (szerk.): Hét évtized emlékezete
H
 94.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 95.
Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út
 96.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 97.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 98.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 99.
Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár
 100.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 101.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 102.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 103.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 104.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 105.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek
 106.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 107.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 108.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 109.
Karda-Markaly Aranka: Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században
 110.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 111.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 112.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 113.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 114.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló I.
 115.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló II. (1921-1938)
 116.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 117.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 118.
Király Hajnal: Film a határon
 119.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 120.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 121.
Kolumbán Zsuzsánna, Nagy Róbert (szerk.): „...idves határozást hozni ..." Tanulmányok az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 170. évfordulójára
 122.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 123.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 124.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 125.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 2 - Maghiarii sin Sălaj - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 2
 126.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 3 - Maghiarii sin Sălaj 3 - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 3
 127.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 128.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 129.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 130.
Lajos Katalin, Pieldner Judit (szerk.): Zsuzsa könyve
 131.
Lakatos Róbert Árpád: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben
 132.
Lipthay Endre, Somogyi Gréta Imola (szerk.): ”Édes Imrém! Lelkem, Márikóm!
 133.
Luffy Katalin (sajtó alá rend., bev. tanulm.): Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova
 134.
Lupescu Makó Mária (főszerk.), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700
 135.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 136.
Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története
 137.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 138.
Márton László (szerk.): Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből
 139.
Máthé István, Vörös Lajos (szerk.) : A gyorsan változó Szent Anna-tó
 140.
Máthé Zsuzsa: What does time do?
 141.
Metz Júlia, Orbán Kis Károly, Szilágyi Tibor: Élettan
 142.
Molnár Ildikó: Bezártságélmény és alkotói szabadság
 143.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 144.
Nagy Előd Ernő, Kovács Béla: Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban
 145.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 146.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 147.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 148.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 149.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 150.
Olosz Katalin, szerk. Szakál Anna: Mikor mennek vala a nagy rengetegben
 151.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 152.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 153.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 154.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 155.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 156.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 157.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 158.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 159.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 160.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
 161.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
 162.
Péntek János, Benő Attila; szerkesztette: Kontra Miklós: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)
 163.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 164.
Péter H. Mária: Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1919 között
 165.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 166.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 167.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
 168.
Peti Lehel: „Krisztus ajándéka van bennünk”
R
 169.
Rozsnyai Irénke. Közzéteszi Tamásné Szabó Csilla: "Cifra ruhát ölt magára az édes szó és gondolat"
S
 170.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 171.
Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán (szerk.): A teremtmények arca - tárgyak, emberek, állatok
 172.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 173.
Sipos Dávid: Orgonáknak zengések
 174.
Sipos Emese, Papp Kinga (szerk.): Az erdélyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés története
 175.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 176.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 177.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 178.
Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken
 179.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 180.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
 181.
Szabó Zoltán-István: Monoklonális antitestek vizsgálata kapilláris elektroforézissel
 182.
Székely László, Fehér Andrea (kiad.): Gróf Székely László önéletírása
 183.
Szikszai Mária: Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége
 184.
Szikszai Mária: Levelek egy letűnt világból
 185.
Szilágyi Tibor, Gyéresi Árpád, Egyed-Zsigmond Imre (szerk.): 30 év anyanyelven az egészségtudományok szolgálatában
T
 186.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 187.
Tánczos Vilmos, Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika
 188.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 189.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 190.
Tőtős Áron (szerk): Fejezetek Erdély történetéről
 191.
Tőtős Áron, K. Markaly Aranka, Koloh Gábor, Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély
 192.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 193.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 194.
Varga P. Ildikó: A kultúraszervező Vikár Béla
 195.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 196.
Vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. Varga P. Ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül
 197.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
 198.
Vincze Zoltán, Vincze Z. Zoltán: Roska Márton áldozata
 199.
Virginás Péter: Filmfesztivál és tapasztalat
W
 200.
W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
 201.
Wilhelm Sándor: Emlősök bonckés alatt
 202.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 203.
Wilhelm Sándor: Békák, gőték, szalamandrák bonckés alatt
 204.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 205.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
 206.
Wilhelm Sándor: Gyíkok, kígyók, teknősök bonckés alatt
 207.
Wilhelm Sándor: Madarak bonckés alatt
email