Akadémiai tagság és kitüntetés az EME több tagjának

[2019.05.09]

A Magyar Tudományos Akadémia 2019-es évi közgyűlésén külső tagjává választotta, illetve kitüntette az Erdélyi Múzeum-Egyesület több tagját.

Külső taggá választották Pál Judit egyetemi oktatót, akinek szakterülete a 18-19. századi társadalom- politika- és várostörténet. A sepsiszentgyörgyi születésű kutató az EME választmányi tagja, Munkái négy nyelven jelentek meg, nevéhez hat könyv és hét szerkesztett kötet fűződik.

Szintén külső tag Vincze Mária közgazdász, az EME Jogi- Közgazdaságtani- és Társadalomtudományi szakosztályának volt elnöke, az EME tiszteleti tagja, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese, aki jelentős publicisztikai és tudományos tevékenysége mellett jelentős szerepet vállalt a romániai magyar közgazdászképzés létrejöttében. Szűkebb szakterülete az agárgazdaságtan, az agrárpolitika és a vidékfejlesztés.

Gábor Csilla irodalomtörténész, a BBTE Bölcsészettudományi  Karának oktatója is az MTA külső tagja lett. Szakterülete a kora újkor, nemrég angol nyelven megjelent könyve, a Doctrine – Virtue – Memory című kötet a magyar irodalom spirituális vonulatának elemzése. Számos szakfolyóirat szerkesztője, a Bolyai Társaság elnöke, fontos szerepet tölt be a kolozsvári magyar szakos tanárképzésben és a doktori témavezetésben.

Akadémiai díjban részesült Péntek János, az MTA külső tagja, az EME alelnöke. A kitüntetést háromkötetes nagyszabású dialektológiai, törtneti nyelvészeti munkájáért, „A moldvai magyar nyelv szótára" című gazdagon illusztrált kötet megalkotásáért kapta a rangos kitüntetést.

Arany János életmű díjat adományozott az MTA Pozsony Ferenc egyetemi tanárnak, a BBTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Néprajz és Antropológia Intézet oktatójának. A néprajzkutatás és a folklorisztika terén végzett szerteágazó jelentős kutató munkája mellett jelentős, a magyar közösséget szolgáló és intézményépítő munkáját is jutalmazta a MTA díja.

Külső tag lett Nagy Lászó fizikus, egyetemi tanár, a BBTE volt rektorhelyettese. Szakterülete az atomi ütközések fizikája, kutatásai során számos fontos eredményt ért el érdekes, többnyire részecskefizikai jelenségek elméleti leírásában.

Arany János éremmel tüntette ki tudományos tevékenységéért és kiváló eredményeiért az MTA Soós Anna matematikust, a BBTE rektorhelyettesét. Az intézményvezetői és oktatói munkája mellett rendkívül szerteágazó kutatási tevékenységet folytató matematikus fő kutatési területei a determinisztikus és véletlen fraktálok, sztochasztikus folyamatok, frakcionális Brown-mozgás, homogenizáció fraktálokon, valamint a sztochasztikus analízis.

Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna fizikus kutatót QP Akadémiai díjjal tüntette ki az MTA, illetve a Qualitative Production Gépipari és kereskedelmi Zrt. A kitüntetett a BBTE Magyar Fizika Intézet, illetve az Erdélyi Idegtudományi Kutatóintézet kutatója, fő szakterületeiaz analóg számítógépeken folytonos dinamikus rendszereken alapuló algoritmusok, illetve az agy strukturális hálózatának a feltérképezése és modellezése.

Arany János Fiatal Kutatói díjat vehetett át Szász Levente  egyetemi docens, dékánhelyettes, a BBTE Közgazdasági és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének oktatója. A számos publikációval rendelkező és széleskörű oktatói tevékenységet folytató közgazdász kutatásai főleg a kelet-európai gyártáshálózatok, gyártási stratégiák, a nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége témakörökre összpontosítanak

Gratulálunk az új akadémikusoknak és a díjazottaknak!