Elhunyt Vekov Károly történész, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának tagja

[2020.10.08]

Megrendüléssel értesültünk a szomorú hírről, hogy Vekov Károly történész, nyug. egyetemi docens október 7-én Debrecenben elhunyt. Személyében az erdélyi múlt avatott kutatóját veszítettük el, aki Egyesületünk bölcsészeti szakosztályának életében aktív szerepet játszott, konferenciákon vett részt és több előadást tartott. Kutatásaiban az erdélyi középkor művelődéstörténeti vonatkozásaira összpontosított, és a székelység múltja korai századainak feltárásában is maradandót alkotott.

Emlékét megőrizzük!

Fotó Pakó László.