EME Kiadó Hírlevél 2019.07.15

[2019.07.15]
EME Kiadó Hírlevél 2019.07.15
 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei
 


Cím: Irodalom és médiakultúra          8.

Szerző(k): Kálai Sándor
Műfaj: médiatudomány
Ismertető:
Tartalom
Abstract
E könyv írásai abból az előfelvetésből indulnak ki, hogy a 19. századi európai kultúra már a tömegmédiumok kultúrája: mind a sajtó, mind pedig az irodalom történeteket forgalmaz a világról. Egy új paradigma, a reprezentatív, narratív modell lép működésbe: a szerzők olyan mediátorrá válnak, akik a valóság és a befogadók között találhatók, akik képesek elmesélni a világot. Az irodalom nem a médiarendszertől függetlenül, hanem abban, annak függvényében alakul.
A kötet egyes részeiben nem csupán a médiakultúraként értett tömegkultúra elméleti és történeti kérdéseit vizsgáljuk, hanem e kulturális logika egyik első, globális méretekben ható műfajának magyar változatait is (Nagy Ignác, Kuthy Lajos és Kiss József regényei az 1840-es évek óta népszerű regénytípus, az Eugène Sue-féle városi rejtelmek műfaját adaptálják). Találhatunk olyan írásokat is, amelyek a magyar bűnügyi regény intézményesülésének kérdéseit tárgyalják, és több, szerzői életművekkel foglalkozó elemzést is (Gúthi Soma elbeszélései; a Louis Lucien Rogger álnév alatt alkotó szerzőpáros, Aczél László és Aigner László nemzetközi jelentőségű karrierje; Rejtő Jenő életműve, illetve Kondor Vilmos Bűnös Budapest című sorozata).
 


Cím: Műszaki Tudományos Közlemények   10.

Teljes Tartalom »
 
Szerző(k): Bitay Enikő, Máthé Márton (szerk.)
Műfaj: műszaki tudományok
Ismertető: A Műszaki Tudományos Közlemények tízedik kötete tíz tudományos munkát ölel fel, hagyományainkhoz híven, a Kárpát-medencei magyar műszaki tudományosság majdnem mindenik területéről. Hiszen sorozatunknak a magyar tudományos szaknyelv folyamatos védelme és igazolása mellett az a célja, hogy a köteteket lapozgató – kiváltképpen a fiatal – kutatók tudomást szerezhessenek egymás munkájáról, érdeklődési területeikről, és kapcsolatba léphessenek a további együtt munkálkodás nemes szándékával. A kötetben jelen van a bányász-kohász tudományterület egy írással, a gépgyártás-technológia négy írással, az építőiparban alkalmazott fizika két írással, a mezőgépészet, a számítástechnika és a biztonságtechnika egy-egy írással. Külön köszönet illeti ezen írások huszonegy szerzőjét a Kolozsvárott, 2018. november 24-én megtartott Tudományos ülésszakon való személyes részvételért, a színvonalas előadásokért, a szakmai párbeszédért.
Tartalom

 


Cím: Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova

Szerző(k): Luffy Katalin (sajtó alá rend., bev. tanulm.)
Ismertető:
Tartalom / Cuprins
A Brázovai feljegyzések különböző szövegtípusokban gazdag omniárium a 18. század első feléből, a Hátszeg vidéki román reformációnak, a román–magyar egyházi és kulturális kapcsolatoknak eddig ismeretlen emléke. Váltakozó nyelvű református egyházi szövegeit a közösségi, de nem templomi kegyességgyakorláskor használhatták. A Brázovai-család mindennapjaira a populáris irodalomhoz sorolható szövegekből következtethetünk, a birtokösszeírásokból ismert személyek Hátszeg vidékének ismert és ismeretlen alakjai, talán éppen azok, akik a kétnyelvű, éneklő imádkozó elmélkedést hallgató közösséget alkották a Brázovai birtokon.
Însemnările din Breazova reprezintă un omniarium din prima parte a secolului al XVIII-lea, un manuscris inedit care este o mărturie a Reformei în rândul românilor și a relațiilor interconfesionale și culturale româno-maghiare din Țara Hațegului. Scrierile religioase, notate în limbile română, respectiv maghiară, erau folosite de o comunitate restrânsă de enoriași în afara liturghiei propriu-zise. Textele aparținând de literatura populară facilitează reconstituirea vieții cotidiene a membrilor familiei Brázovai, iar în însemnările economice regăsim nume cunoscute și necunoscute din regiune, poate tocmai ale persoanelor care alcătuiau comunitatea reformată bilingvă din posesiunile familiei Brázovai.

 

 

Magyarországi vásárlóink figyelmébe!
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványai megrendelhetők az Idea Könyvtér oldaláról. A bankkártyás fizetést követően bármilyen magyarországi címre kiszállítják a kívánt köteteket.
Kérjük szerzőinket, szerkesztőinket és olvasóinkat, hogy osszák meg az alábbi hírt, mert újabb kiadványaink egy ideig nem voltak hozzáférhetők Magyarországon.
Köszönettel,
a kiadó munkatársai
 
http://ideakonyvter.ro/14_erdelyi-muzeum-egyesulet