Honorary Professor kitüntető címet kapott Bitay Enikő

[2019.09.05]

Az Óbudai Egyetem ünnepi évnyitóján, augusztus harmincadikán Honorary Professor címet adományoztak Bitay Enikő mérnök-anyagtudósnak. A kitüntetett akadémikus, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára, a Sapientia EMTE docense. A Művészetek Palotájában lezajlott esemény során kiemelték a díjazott és az adományozó intézmény közötti hosszú és eredményes együttműködést, a közös kutatásokat és programokat, amelyek – amint az oklevél is tanúsítja – hozzájárultak az Óbudai Egyetemen zajló oktatás, tudományos kutatás és akadémiai tevékenység nemzetközi minőségének növeléséhez.

 
A kitüntetést követően a székfoglaló előadását Research and Preservation of Technical Heritage in Transylvania (Műszakiörökség-védelem Erdélyben) címmel egy mini Szimpózium keretében tartotta meg a többi kitüntetettel együtt: http://conf.uni-obuda.hu/minisymp2019/program.html.
 

Ezúton gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!
 

---

Az Óbudai Egyetem ünnepi évnyitóján, augusztus harmincadikán Honorary Professor címet adományoztak Bitay Enikő mérnök-anyagtudósnak. A kitüntetett akadémikus, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára, a Sapientia EMTE docense. A Művészetek Palotájában lezajlott esemény során kiemelték a díjazott és az adományozó intézmény közötti hosszú és eredményes együttműködést, a közös kutatásokat és programokat, amelyek – amint az oklevél is tanúsítja – hozzájárultak az Óbudai Egyetemen zajló oktatás, tudományos kutatás és akadémiai tevékenység nemzetközi minőségének növeléséhez.

„Műszakiörökség-védelem Erdélyben" című angol nyelvű székfoglaló előadásában – amelyre egy kisebb szimpozium keretében került sor – Bitay Enikő azokról az Erdélyben zajló kutatásokról beszélt a hallgatóságnak, amelyeknek célja feltárni, restaurálni, működőképes állapotba hozni s mind a jelen, mind az utókor számára megmenteni mindazt, amit a századok során e térségben a műszaki tevékenység létrehozott. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya, valamint a Sapientia EMTE intézményes kereteiben inter-diszciplináris kutatócsoport működik, amely ezt a munkát tűzte ki célul. Kutatásaiknak a keretében mentettek és mentenek meg olyan objektumokat mint régi toronyórák, taposómalmok, vashámorok és hasonlók, működőképes állapotba hozásukkal pedig a helység és a vidék turisztikai fejlesztéséhez is igyekeznek hozzájárulni. Ennek a munkának egy jelentős része az archeometallurgia, illetve archeometria területén zajlik, régészeti lelőhelyeken talált vassalakok, cserépminták modern eszközökkel történő vizsgálatával igyekeznek fényt deríteni az egykori gyártási folyamatokra, a nyersanyagok származási helyére és egyéb részletekre. Ugyanakkor igyekeznek feltérképezni és megmenteni mindazt, ami Kolozsvár ipari múltjával, az egykori gyárak történetével kapcsolatos. Kutatják Erdély műszaki nagyjainak, Debreczeni Mártonnak, Martin Lajosnak, Pákei Lajosnak és más nagy személyiségeknek az életrajzát, munkásságát, fellelhető örökségüket digitalizálják s mindezeknek a kutatásoknak a részleteit közkinccsé teszik publikációkban, kötetekben, előadásokon, valamint a sokféle tudományos célt szolgáló Erdélyi Digitális Adatbázisban. (ERF)

Megjelent a Szabadság napilapban