XXI. Műszaki Tudományos Ülésszak - felhívás videókonferenciára

[2020.09.12]
A videókonferencia időpontja: 2020. november 21.

Meghívó

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 19. online fórumához kapcsolódva az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Műszaki Tudományok Szakosztálya az idén is megszervezi a Műszaki Tudományos Ülésszakot (XXI. MTÜ) 2020. november 21-én Kolozsvárt, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen, videókonferenciaként. Ezzel fórumot kínál a műszaki tudományos kutatóműhelyeknek, kutatóknak a legújabb kutatási eredményeik bemutatására.

A műszaki tudományág jelenlegi kutatási eredményeinek bemutatásához/megvitatásához számítunk az Ön közreműködésére is.

A magyar és angol nyelven beküldött és elfogadott (lektorált) tanulmányok magyar nyelvű változata a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatkötetben jelennek meg nyomtatva és online is (https://eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm), az angol nyelvű pedig online-sorozatban: https://eme.ro/publication/mtk/mtk-main.htm, illetve a De Gruyter-Sciendo terjesztésében is: https://content.sciendo.com/view/journals/mtk/mtk-overview.xml.
Ugyanakkor az anyagtudományok területéhez tartozó tanulmányok az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban is közölhetők. (https://eme.ro/publication-hu/acta-mat/mat-main.htm).
 
Bővebb információk (jelentkezési űrlap, határidők, a közlésre szánt tanulmány formai követelménye) a konferencia honlapján találhatók: http://eme.ro/muszakitudomanynap/

A videókonferencia időpontja: 2020. november 21.
Közvetítési helyszín: Kolozsvár
 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.

Kérjük a leveleit erre címre szíveskedjen küldeni: muszaki@eme.ro

A múlt évi,  XX. Műszaki Tudományos Ülésszak  beszámolója itt olvasható ...