XXVI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka - felhívás videókonferenciára

[2021.02.13]
XXVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FELHÍVÁS VIDEÓKONFERENCIÁRA


A szervezőbizottság tisztelettel meghívja Önt a 2021. március 18-án megrendezendő huszonhatodik Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakra, melyet videókonferencia formájában tartunk. Amint az előző huszonöt ülésszakon bebizonyosodott, az FMTÜ meghatározottan hozzájárul a Kárpát-medencei magyar műszaki értelmiség kapcsolattartásához, a magyar szaknyelv ápolásához, műveléséhez, a kutatási munka ösztönzéséhez, a tudományos eredmények ismertetéséhez, terjesztéséhez.

A múlt évi 25. fiatal műszakiak nemzetközi tudományos jubileumi videókonferencia beszámolója itt érhető el/tölthető le.

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:
A tudományos bizottság által közlésre elfogadott, lektorált tanulmányokat két nyelven tesszük közzé: magyar nyelven az eddig megszokott módon a Műszaki Tudományos Közlemény sorozatban: https://www.eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm (mely az EDA-ban is elérhető: http://eda.eme.ro/handle/10598/28082); illetve angol nyelvű tükörmása, online felületen a Sciendo terjesztésében (https://content.sciendo.com/view/journals/mtk/mtk-overview.xml).
Az anyagtudomány területén lehetőség nyílt 2018-tól a legújabb kutatási eredményeket új folyóiratban közölni, melynek neve: Acta Materialia Transylvanica. Az elfogadott és lektorált tanulmányokat ez esetben is kétnyelvű változatában tesszük közzé (magyar nyelven: https://www.eme.ro/publication-hu/acta-mat/mat-main.htm) , a széles körű nemzetközi terjesztés érdekében angol nyelven is (https://eme.ro/publication/acta-mat/mat-main.htm, mely közreműködésben jelenik meg a Sciendoval.

ÚJDONSÁG, a válogatott tanulmányok az MTMT-ben is elérhető lektorált kiadványokban fognak megjelenni (a Műszaki Tudományos Közlemények, illetve az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban két nyelven), ugyanakkor, mint ismeretes minden EMÉ-s publikációról gondoskodunk, hogy az MTMT-be is bekerüljenek, a szerzők hozzárendelésével, ehhez kérjük segítségüket, az MTMT szerzőazonosító kódjukat szíveskedjenek megadni
 
A RENDEZVÉNY SZAKTERÜLETEI:
Az elfogadott dolgozatokat a következő szekciókban mutatjuk be: anyagtudomány, építészet, gépészet, informatikai alkalmazások, biztonságtudomány, környezetvédelem, mezőgépészet, villamosságtan, technikatörténet.
A benevezett dolgozatok témájának függvényében újabb szekciókat is létesítünk.

FONTOS HATÁRIDŐK:
Bejelentkezési határidő: 2021. március 1.

BEJELENTKEZÉS / BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Megtalálható a konferencia honlapján: http://www.eme.ro/fmtu/

Bitay Enikő,
az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke