ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 

Természettudományi Szakosztály
Őszi Természettudományi Konferencia
 
Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, I.C. Brătianu (Király) u. 26., Kolozsvár
Időpont: 2011. november 26., szombat
 
8.30     Regisztráció
9.30     Megnyitó
9.45     Életek a tudomány és nevelés szolgálatában. Köszöntjük a 80 éves Uray Zoltánt, Bárány-Horváth Attilát, Grünwald Ernőt, a 75 éves Kacsó Ferencet, a 70 éves Farkas Györgyöt és Korcsog Mátyást, a 65 éves Szőcs Katalint, Lányi Szabolcsot és Vallasek Istvánt
 
 
 
Plenáris előadás
 
10.00 KATONA Miklós (EME, Kolozsvár), Veress Erzsébet: Kémiai Nobel-díj a kémia nemzetközi évében: Kvázikristályok
 
szünet
 
Szekcióelőadások
 
KÉMIA, FIZIKA
Ülésvezető: Farkas György (ny. docens, Sapientia EMTE, Kolozsvár)
11.00   Muzsnay Csaba (BBTE, Kolozsvár): A kétszeres Nobel díjas hölgykiválóság, Maria (Marie) Sklodowska-Curie, a legismertebb vegyész, Dimitrij Ivanovics Mengyelejev, és a 160 éve született, 75 éve meghalt magyar vegyész nagyság, Ilosvay Lajos a kémia évében
11.20   Kelemen Hajnal (OGyE, Marosvásárhely): Biológiailag aktív fémvegyületek gyógyászati alkalmazása
11.30   Forizs Edit (BBTE, Kolozsvár): Alkaloidok átmenetifém-komplexei
11.40   ifj. VÁRHELYI Csaba(BBTE, Kolozsvár), POKOL György, GÖMÖRY Ágnes, Korecz László, Trif László, VÁRHELYI Csaba: Vegyes Co–Re-komplexek oximokkal
11.50   Pataki Bernadeth (MTA MFA, Budapest), Ballók Mária, Bartha András, Vértesy Zofia, Kékedy Nagy László, Bratu Ioan, Indrea Emil, Veress Erzsébet: Tasnádi régészeti kerámia leletek sokelemes jellemzése
12.00   Orbán László (Veszprém): A proton-sugár hosszának pontos értéke
12.10   Kovács Zoltán (BBTE, Kolozsvár): A fizika iránti érdeklődés és a fizikusi pálya vonzásának vizsgálata végzős tanulóknál
 
Környezettudományok  Földtudományok
Ülésvezető: Wanek Ferenc (EME, Kolozsvár)
12.20   Begy Róbert (BBTE, Kolozsvár): Gamma-spektrometriás mérések a környezettudományban
12.30   Buzás Márta (BBTE, Kolozsvár), Begy Róbert Csaba: Hargita megyei ásványvizek radon- és rádium tartalmának mérése
12.40   Farkas Ervin (BBTE, Kolozsvár), Minier Attila, Begy Róbert Csaba: (BBTE, Kolozsvár): Radioaktív üledékmozgás monitorizálása a Vaskó patakban
12.50   Szathmári Kinga (BBTE, Kolozsvár), Begy Róbert Csaba: Össz alfa és béta aktivitás meghatározása bányavizekben és a környéki falvak kútvizeiben 
13.00 Fekete Edith-Emőke (BBTE, Kolozsvár), Réti Kinga-Olga, Papp Botond: A bercai iszapvulkánok kialakulása és környezetre gyakorolt hatásuk
13.10   Szipoly Renáta (BBTE, Kolozsvár), Begy Róbert Csaba: A Nap tevékenysége és hatása az időjárásra
13.20   Wanek Ferenc (EME, Kolozsvár): Pávai Vajna Ferenc (1886–1964) erdélyi gyökerei és ide vonatkozó tudományos munkássága
 
Biológia
Ülésvezető: Uray Zoltán (EME, Kolozsvár)
11.00   SZŐCS Katalin (EME, Kolozsvár): A természettudományok és a mértani formák kapcsolódásai 
11.15   Bárány Horváth Attila (EME, Kolozsvár), Vitályos Gábor Áron, Uray Zoltán (EME, Kolozsvár): Emberré válás és információ
11.30   Bárány Horváth Attila (EME, Kolozsvár), Vitályos Gábor Áron: Homo informaticus
11.45  KORCSOG Mátyás (EME, Kolozsvár): Történelmi arcképcsarnok Európa első gyógyszertárából
12.00   Veres Anna (BBTE, Kolozsvár): Örökletes-e a homoszexualitás?
12.15   Csender Szidónia (BBTE, Kolozsvár), Bartók Katalin: Vadgazdálkodás Erdélyben. Esettanulmány
12.30   Patkó Ferenc (tanár, Székelyudvarhely): A rovarökológia mai állapota és kérdései
12.45   Patkó Ferenc (tanár, Székelyudvarhely): Virágos növények bogárfaunája
13.00   Uray Zoltán (EME, Kolozsvár): A fizikai aktivitás – testedzés – szerepe a daganatos megbetegedések kialakulásának megelőzésében


info@eme.ro