ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Tudomány és Társadalom

2007. november 23-24.


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2007. november 23-24-én tartotta meg A Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. rendezvényét. A 6. évéhez érkezett Fórum kiemelt témája a tudomány és társadalom viszonya volt. A plenáris ülés megnyitó beszédében Egyed Ákos elnök a szokásos üdvözlések után a tudomány szerepvállalásáról szólt abban az új helyzetben, amelyet Románia EU tagsága jelent. Erről a témáról hangzott el a délelőtti ülés hat előadása, amelyeket Görömbei András, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, Kása Zoltán egyetemi tanár, Péntek János a KAB elnöke, Gyenge Csaba, Egyed Zs. Imre, Keszeg Vilmos egyetemi tanárok tartottak. Ezt követően a Hidvégi gróf Mikó Imre (1805—1876) emléklapok átnyújtására került sor. Emlékplakettet kaptak: Gyenge Csaba, Kása Zoltán és Kovács Kiss Gyöngy. A rendezvényen 136-on vettek részt.

A szakosztályok keretében összesen 148 előadás hangzott el. A szakosztályoktól érkezett jelentések alapján sikeres rendezvénynek könyvelhetjük el az idei Fórumot.

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályi konferencia fő témája Az erdélyi (a magyar) iskolai oktatás története. Három plenáris előadás hangzott el, majd két szekcióban folytatódott a konferencia: külföldi egyetemjárás, oktatástörténet, oktatók és oktatási anyagok, valamint oktatók és a társadalom témákban, összesen 34 előadás. A konferencia keretében került sor a Debüt-díj átadására, most második. A felhívás szerint a díjat az EME azon tagjai pályázhatják meg, akik a közelmúltban kötet, tanulmány publikálásával, egy kiadvány tudományos igényű gondozásával, egy szakmai rendezvény megszervezésével stb. léptek be a tudós társadalomba. A 2007-es debüt-díj nyertesei Dóczy Örs és Vida Erika.

A Természettudományi Szakosztályának évi ülésszakát a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban tartotta. A konferencia értékelése számokban: 90 résztvevő, 40 előadás és 5 poszter-bemutató.

Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökének megnyitóját két plenáris előadás követte: Lipták András: Talán a 21. század első harmada a szénhidrátok virágkorát hozza?, illetve Szabó T. Attila: A „bioinformatika” kezdeteiről – a Linné és Kitaibel emlékév (2007) tükrében.

Az előadásokra négy szekcióban került sor: Biológia (11 előadás), Fizika (5 előadás), Földtudomány (7 előadás), Kémia (6 előadás + 3 poszter), illetve Környezettudomány (11 előadás + 2 poszter). Az előadásokat kivetítéssel szemléltették, az érdekes, magas színvonalú prezentációkat szakmai vita követte.

Négy, a maguk szakterületén úttörő munkát végző kiváló erdélyi tudós, gyakorló orvos és gyógyszerész életpályájával ismerkedhettek meg azok, akik 2007. november 16-án, a marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség tanácstermében részt vettek a Tudomány Napja alkalmával, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya által szervezett rendezvényen. Amint az előadásokból kiderült, valamennyiüknek (Dr. Pataki Jenő orvostörténész, dr. Ajtay Mihály főgyógyszerész, Dr. Boér László professzor, Dr. Kelemen László professzor) sajátos erdélyi sors jutott, amelyből nem hiányoztak a tragikus fordulatok, holott a legmagasabb fokú elismerést érdemelték volna. Ez azonban csak részben vagy egyáltalán nem adatott meg számukra, derült ki a dr. Szilágyi Marietta orvostörténész (az EMEOGYSZ Mátyus Istvánról elnevezett orvosi és gyógyszerészeti szakcsoportjának elnöke) vezette megemlékezésen.

A Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály ülését Szász Alpár Zoltán szakosztályelnök nyitotta meg, majd a továbbiakban ő is vezette. Az előadások a politikatudomány, a jogtudomány, a lélektan, a közgazdaság-tudomány meg a szociológia tárgykörébe tartoztak. Az előadók a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének munkatársai, valamint a BabeşBolyai Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Corvinus Egyetem oktatói, illetve doktori hallgatói voltak. Amint záró értékelésében az ülésvezető rámutatott az ez évi előadások minőségükben az előző évek sikerültebb konferenciáit idézték, esetleg túl is szárnyalták azokat.

A Műszaki Tudományok Szakosztály 8. Tudománynapi rendezvénye, immár hagyományosan a Sapientia - EMTE kolozsvári kis előadótermében zajlott. A több mint 30 fős hallgatóság a csíkszeredai biomérnöki szakok tudományos tevékenységeinek értékes beszámolóit hallhatta, 17 kutató (egyetemi oktatók és diákok) munkáját öt előadásban. A továbbiakban a heterogén tematikájú előadások ellenére a jelenlevők nagy érdeklődéssel követhették a különféle műszaki területek kutatási eredményeinek beszámolóit: az ökológus építkezéstől a jel fúziós technikákig, a munkahelyi egészség- és életbiztonsági menedzsment rendszerektől a fogaskerekek profilkorrekciós komplex digitális feldolgozásáig. Jelen voltak műszaki egyetemek képviselői, a különböző régiókból. Nagy érdeklődést keltett a szórványból érkező két petrozsényi egyetemi tanár többévi kutatási eredményeinek bemutatása is.

A szakosztályi fórum tudománytörténeti eleme ez évben sem maradhatott ki a programból, ezúttal a szakosztály évi tevékenységeként a technikatörténeti örökségek felkutatásáról valamint a magyarvalkói alkotótábor eredményeiről számoltak be a szervezők.

S végül, A Magyar Tudomány Erdélyben rendezvény főtémájához visszakanyarodva: A műszaki tudományok és társadalom közötti kapcsolat című előadás zárta a szakosztályi fórumot.

Az előadásokat szakmai vita követte, melyből azt a következtetét vonhatjuk le, hogy az erdélyi műszaki tudományművelés iránt élénk az érdeklődés.

A Matematika és Informatika Szakosztály a 2007. évi, a Magyar Tudomány Napja keretében, megtartott tudományos ülésszakát a Farkas Gyula Egyesülettel és a Radó Ferenc Matematika Művelő Társasággal közösen rendezte meg november 16—17-én.

Immár hagyományosan az évi rendezvény nevezetes évfordulóhoz kapcsolódott. Martin Lajos születésének 180., halálának 110. évfordulójának szentelt rendezvény alcíme „Martin Lajos Emlékkonferencia” volt. Martin Lajos a Kolozsvári Tudományegyetem híres felső mennyiségtan professzoraként és a repüléstudomány úttörőjeként vonult be a tudománytörténetbe. Ennek megfelelően négy plenáris előadás a neves tudós életével és tudományos tevékenységével foglalkozott. További két előadás tudománytörténeti tárgyú, 14 pedig előadás matematikai illetve informatikai tárgyú szakdolgozat volt.

A rendezvény keretében sor került a kiváló középiskolai tanároknak odaítélt három Farkas Gyula emlékérem átnyújtására.

Az Agrártudományi Szakosztály A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény keretében ismeretterjesztő tudományos előadásokat tartott a marosvásárhelyi Sapientia - EMTE Műszaki és Humántudományok Kar campus nagy előadó termében. A bemutatásra került dolgozatok a mezőgazdaság aktuális kutatási céljait ismertették a több mint ötven hallgató előtt.

A tizenkilenc dolgozatot nagy érdeklődéssel követte a hallgatóság, a kérdések és feleletek által megvitatásra került sok hasznos tanács is. Az előadások bemutatták a növénynemesítők kísérleteit, a régi és új almafajok viselkedését, a meggytermelésben elért eredményeket, ugyanakkor a növényvédelem gondjai is előtérbe kerültek. A szennyvíz kérdése és az abból nyert szerves trágya felhasználása is egy érdekes téma volt. Nagy érdeklődéssel követték a Biotechnológia a genetikában és A tejtermelés a genetikailag kiválasztott egyedek által előadásokat. A borászat a Mátyus István idejében című előadás színessé tette a rendezvényt. Elődeik emlékét felidézve, megemlékeztek Páter Béláról, a híres tudósról, majd a zabolai, Mikes kastélykert szépségeibe tekintettek meg.

A legszínvonalasabb előadások az EME Agrártudományi Szakosztályának lapjában, az Acta Transilvanica fogja közölni.

info@eme.ro