ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

 

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

 
2009. november 21., szombat
Erdélyi Múzeum-Egyesület, előadóterem, Jókai (Napoca) u. 2–4. sz., Kolozsvár
 

9.00–9.10 Keszeg Vilmos (BBTE, egyetemi tanár, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály elnöke):
Megnyitó
 
9.10–9.35 Biró Annamária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kutatóintézet, Kolozsvár):
Magyar-német eredetviták Erdélyben
9.35–10.00 Fejér Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kutatóintézet, Kolozsvár): Oktatási viszonyok Fogarason a XVII. században
 
10.00–10.25 Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy):
A társadalmi kontroll és intézményei a Bákó környéki csángó falvakban. Normák, normaszegők és szankciók

10.25–10.50
Luffy Katalin (Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár):
„Temetö jajjokan kezdtem én”: Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemség válsága idején (1657–1663)
 
10.50–11.00 Vita
 
11.00–11.10 Szünet
 
11.10–11.35 Pakó László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kutatóintézet, Kolozsvár):
Kolozsvár város bírósági gyakorlatának alakulása a 16. század második felében

11.35–12.00 Zsemlyei Borbála (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék):
Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatai alapján
 
12.00–12.10 Vita.
 
12.10-12.30 A Debüt-díj kiosztása

12.30-13.00 Csomortáni Magdolna (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék): Az Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. kötetének bemutatása.

 
 

info@eme.ro