Gergely Attila, a Sapientia EMTE adjunktusa kiemelkedő kutatási tevékenységéért Maros Dezső-díjban részesült

[2019.04.01]
Kolozsvár, 2019. március 28.
 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya
Gergely Attila részére
Maros Dezső-díjat adományozott eddigi kiemelkedő kutatási tevékenysége elismeréséül, a fiatal műszakiak tudományos ülésszakokon való sikeres előadásaiért, valamint a további kutatásra való ösztönzésként.

A díjat 2019. március 28-án, Kolozsváron nyújtották át a XXIV. Fiatal Műszakiak Nemzetközi Tudományos Ülésszakán.

Laudáció az Erdélyi Múzeum-Egyesület Maros Dezső-díjra való felterjesztése

2012-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Maros Dezső professzor kezdeményezésére és támogatásával létrehozta a Maros Dezső-díjat, amelynek célja romániai magyar, műszaki tudományokat művelő, fiatal szakemberek kutatásának támogatása, elismerése vagy kutatásra való ösztönzése.
Örömömre szolgál, hogy ezúton kedves kollégámat Gergely Attila Levente mérnököt terjeszthetem fel mint fiatal kutatót-oktatót, akiről bátran kijelenthető, hogy a műszaki anyagtudomány területén méltó utánpótlást képvisel, s ily módon ezen a területen is van (lesz) stafétabot-átadás.
Gergely Attila Levente Székelyudvarhelyen született 1984. április 10-én. Tanulmányait a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen kezdte, majd a brassói Transilvania Egyetemen folytatta. Doktori címét az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában, az Akroni Egyetemen szerezte 2014-ben polimer tudományok területén. Dolgozatának címe: Poli(alloocimen-b-izobutilén) termoplasztikus elasztomerek előállítása és karakterizációja. Az Erasmus-program keretében Kecskeméten és Düsseldorfban szerzett szakmai tapasztalatot, 2015 szeptemberétől 2016 januárjáig a marosvásárhelyi Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar Gépészmérnöki Tanszékének óraadó tanára, 2016 februárjától ugyanott adjunktusi minőségben végez oktatómunkát. 2003–2005 között a marosvásárhelyi Plasmaterm Rt.-nél minőségbiztosítási asszisztensként, 2009–2010 között a székelyudvarhelyi Matrița Rt.-nél tervezőmérnökként működött. Amerikai tartózkodása idején a PolyInsight LLC vállalat projektfelelőse volt, majd 2017–2018 között a székelyudvarhelyi Harghita Business Center aligazgatói tisztségét töltötte be. Kutatási területe a polimerek felhasználása mérnöki alkalmazásokban (electrospinning – polimerszálak elektromos szálhúzása).
Gergely Attila már diplomamunkájának tervezésekor elszántságról, kitartásról, megbízhatóságról és szakmai hozzáértésről adott tanúbizonyságot. Munkájának magas színvonala, szakmai kvalitásai oktatói-kutatói tevékenységében is megmutatkoznak. Aktívan vesz részt az egyetemi életben, nemzetközi konferenciákon mutatja be kutatási eredményeit. Több alkalommal zsűrizett diákköri konferenciákon, s számos dolgozat szakmai irányítója volt. Közreműködött a műanyag-feldolgozási szakirány bevezetésében a Gépészmérnöki Tanszéken: ez a 2018–2019-es tanévtől vette kezdetét.
2006 és 2018 között mintegy nyolc hazai és külföldi kutatóprojektben vett részt, némelyiknek vezetője, felelőse is volt. Munkájának színvonalát bizonyítja publikációs jegyzéke is: Gergely Attilát külföldön megjelent kötetek társszerzőjeként, hazai és külföldi, nívós szaklapokban megjelent tanulmányok szerzőjeként, rangos konferenciák előadójaként tarthatjuk számon, 2018-tól az Acta Materialia Transylvanica szerkesztője.
Szakmai közösségek munkájában is aktívan részt vállal: 2011-től az ACS Polymeric Materials Science and Engineering és az ACS Rubber Division társaságok, 2013-tól a Polymer Processing Society, majd 2016-tól az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja.
Eddigi díjai, ösztöndíjai:
-    2014-ben A legjobb doktorandusz-előadó díja: 186th Technical Meeting and Educational Symposium of the Rubber Division Meeting&Educational Symposium, 2014, Nashville, TN, USA.
-    2012-ben A legjobb doktorandusz-poszterprezentáció díja: Rubber Expo and 182nd Technical Meeting&Educational Symposium, 2012, Cincinnati, OH, USA.
-    2010–2012 Cleveland Hungarian Development Panel ösztöndíj.
-    2008-ban Ferber-ösztöndíj.


Igazán nagy öröm, hogy egy ilyen eredményes munkát végző, jól felkészült szakember szülföldjén kívánja kamatoztatni a megszerzett tudást, és eredményeivel az erdélyi tudományos életet gazdagítja.
Ezennel terjesztem fel a tisztelt kuratóriumnak kollégámat a Maros Dezső-díj odaítélésére, egyben kívánok neki további sikereket, eredményes munkát és kitartást mindennemű tevékenységéhez.

Kolozsvárt, 2019. 03. 26.

Bitay Enikő,
az MTA külső tagja,
az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke, a Sapientia EMTE egyetemi docense