Hodgyai Norbert kiemelkedő kutatási tevékenységeiért Maros Dezső-díjban részesült

[2020.04.02]

 

 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya
Hodgyai Norbert részére
Maros Dezső-díjat adományozott eddigi kiemelkedő kutatási tevékenysége elismeréséül, a fiatal műszakiak tudományos ülésszakokon való sikeres előadásaiért, valamint a további kutatásra való ösztönzésként.
 
A kitüntetést Bitay Enikő, az EME főtitkára, a Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke és Máté Márton a Műszaki Tudományok Szakosztályának alelnöke nyújtotta át virtuálisan a 25. FMTÜ Jubileumi videokonferencián 2020. március 26-án.
 

Maros Dezső-díjra való felterjesztés céljából

Maros Dezső professzor emlékét különös kegyelettel őrizzük szívünkben mindnyájan, akik ismertük és szerettük.

Legyen alkalom a megemlékezésre ez az ünnepi pillanat is, amikor néhai, tisztelt és szeretett professzorunk és tagtársunk végakaratának megfelelően átadjuk az általa alapított díjat egy olyan fiatal, tehetséges kutatónak, akit elsősorban erkölcsileg kötelességünk ösztönözni.

Idéni javaslatom nem is oly régen végzett diákom, Hodgyai Norbert személyét érinti.

Hodgyai Norbert tavaly, azaz 2019-ben végezte gépészmérnöki tanulmányait a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán.

Kitartása, szívós munkabírása, szorgalma és szerénysége értékes, tehetséges emberre enged következtetni. A tudományok iránt nem csak a tanulmányok megvalósítása miatt és ennek megfelelő mennyiségben érdeklődik. A gépészmérnöki szakma talán legkiemelkedőbb tartományát, a fogaskerékkapcsolás-elméletet választotta, ezenbelül a fogaskerekek működési pontossága és dinamikai vizsgálata érdekli leginkább.

Jelen pillanatban a Gépészmérnöki Tanszéken dolgozik tanszéki mérnöki beosztásban, és eközben elsőéves mesteris hallgató a fejlett mechatronikai rendszerek szakon.

Tudományos diákköri konferenciák lelkes résztvevője, tiszteletre méltó gyakorlati tapasztalatával már diákkorában támogatta végzős társait, illetve a Pneumobil-csapatot, de a laboratóriumi eszköztár bővítésében is aktívan részt vállal.

Meggyőződésem, hogy a Maros Dezső-díj odaítélése a jelöltben még jobban megerősíti a tudomány iránti elkötelezettséget, és jelentős segítséget nyújt abban, hogy egykoron biztos, erős oszlopa legyen az erdélyi magyar tudományos életnek.

A fentiek értelmében tisztelettel terjesztem elő Hodgyai Norbert egykori diákomat, jelenlegi kollégámat, a Maros Dezső-díjjal való kitüntetésre.

 
Marosvásárhely, 2020. március 20.
 
Máté Márton