Jenei Dezső-emléklappal tüntették ki Gobesz Ferdinánd Zsongor a Kolozsvári Műszaki Egyetem docensét

[2019.11.26]

2019. november 23-án, Kolozsváron a XX. Műszaki Tudományos Ülésszakon adták át az EME Műszaki Tudományok Szakosztály kitüntetését, a Jenei Dezső-emléklapot.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya
Gobesz Ferdinánd Zsongor
részére
Jenei Dezső-emléklapot adományozott az erdélyi magyar műszaki tudományosság fejlesztésében és ápolásában kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül.

Az emléklapot Bitay Enikő az EME főtitkára, a Műszaki Tudományok Szakosztálya elnöke, Kelemen András a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar dékánja valamint Kerekes László az EME alelnöke nyújtotta át.

LAUDÁCIÓ
Dr. Gobesz Ferdinánd Zsongor részére

Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya – a magyar tudományosságért Jenei Dezső-emléklap, 2019
Gobesz Ferdinánd Zsongor egyetemi docensről elsősorban azt tartjuk szükségesnek kijelenteni, hogy az Erdélyi-Múzeum-Egyesületnek, és ezenbelül a Műszaki Tudományok Szakosztályának oszlopos, meghatározó, minden tiszteletet megérdemlő tagja.
1988-ban szerez építőmérnöki diplomát, a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, kiváló tanulmányi eredménnyel.
Pályafutását a Nagyváradi Ipari Építési Vállalat 1. brigádjában kezdi, előbb mint munkahelyvezető mérnök-gyakornok. Tehetségének csillogását azonban az építőtelep betondzsungelének millió, hétköznapi rutint kiáltó gondja-baja sem tudja eltakarni. Így rövidesen elemzőprogramozói munkakörbe kerül, a Nagyváradi Ipari Építési Általános Vállalkozó Tröszt Számítóközpontjában.
1993–94 között a München, Regensburg meg Weissenburg környéki telepek ügyvezető igazgatását látja el. 2000–2001 között a müncheni "Fünf Höfe" építőtelepen koordinálja a kivitelezési tevékenységeket, ahol ugyanakkor a vasalások és acélszerkezetek felelőse. Itt kutatási kísérleteket is koordinál, a videokamerák toronydarukban történő alkalmazásáról.
Már ez is bőven elég lenne egy tökéletes emberi és szakmai karrierhez, de tisztelt kollégánk és barátunk emberi és szakmai hitvallása ennél több: hű maradt az alma materhez, ahol tudását szerezte, mert életével, mindennapos példájával vallja, hogy a legnagyobb gazdagság és egyben a legértelmesebb emberi cselekedet a tudás továbbadása. Így oktatósegédként kapcsolódik be, már 1991-ben, az egyetemi oktatásba, majd 1995-ben adjunktus, 2003-ban pedig egyetemi docenssé lép elő.
Oktatási tevékenysége igen sokoldalú. Tantárgyfelelősként oktatta-oktatja a következő tárgyakat:
- Statika I. (Építőmérnöki Kar – románul és angolul);
- Építmények statikája (Építési Kollégium);
- Számítógéppel segített tervezés (Építészeti és Városrendezési Kar, Építőmérnöki Kar);
- Alkalmazott informatika (Építőmérnöki Kar – románul és angolul);
- Számítógépek programozása és programozási nyelvek (Építőmérnöki Kar – románul és angolul)
- Számítógépek programozása és tervezési programok – 1. és 2. rész (Építőmérnöki Kar);
- Informatika a szerkezetszámításban (Posztgraduális tanulmányok);
- Számítógépek alkalmazása és programozása (Építési Kollégium, Épületgépészeti Kollégium);
- Számítógépek alkalmazása (Építőmérnöki és Épületgépészeti Kar);

Mindezek a tárgyak a kutatási területéhez kapcsolódnak, melynek fő ágai a tartószerkezeti vizsgálat és az alkalmazott informatika.
Idejét, energiáját maximálisan a fiatal generációk motiválására áldozza, a hétköznapi oktatási tevékenységeken kívüli alkotásba való bevonásba, a kutatás, a felfedezés és az alkotás örömének megismerésére – hiszen ez teszi teljessé a mérnök életét. 2010-ben kezdtek el a diákokkal „tésztahidazni", azaz tésztahidat építeni, de nem akárhogy. Világbajnokságot is nyertek, folyamatosan a világelsők között van az általa vezetett csapat.
Újabb kihívást jelentett 2012-ben a Seismic Design Contest, amelyet az amerikai diákszövetség szervez minden Earthquake Engineering Research Institute konferencia után. Ezt átadta a fiatalabb kollégáknak, mert úgy tartja helyesnek, hogy fiatalabb kollégák is esélyt kapjanak a diákokkal való foglalkozásra.
Ezenkívül más diákköri, applikatív jellegű kutatásokat is vezetett: faszerkezetek (ragasztott ívek, különleges csomópontok) tanulmányozása, környezetkímélő házak építése szalmabálákból. Elméleti témákban sem volt hiány, az ez iránt érdeklődő diákok számára: Gauss-görbe alkalmazásai építészetben, vízépítésben.
A diákköri munkát, különösképpen a magyar diákok szakmai fejlődési kereteinek megteremtését szívügyének tekinti. A kezdetektől részt vett, és folyamatosan részt vesz a temesvári MTDK-kon, zsűriben és kutatásvezetőként. A 2018-as OTDK-ra, szakmai tudásának és rátermettségének elismeréseként, zsűrizni hívták meg.
Számos értékes tudományos dolgozat szerzője, eredeti, frappáns modellek megalkotója. De ő nem erre büszke. Ő segíteni próbál, és teszi ezt a legjobb tudásával, tehetségével, mindent beleadva.
Kedves Zsongor, engedd meg, hogy a jelen méltatásból ne hagyjuk ki az általad, saját magadról írt sort, mert szerénységed nagysága és humorod számunkra nélkülözhetetlen, sajátos villanása egyaránt benne van:
„Nem tudom, mit érdemes rólam mondani, azonkívül, hogy: ahelyett, hogy gürcölnék (mint sokan mások), inkább lopom a napot az egyetemen, és a hallgatóimmal próbálok "szórakozni" :-)"
Hát, mi tudjuk. Gondolom, hogy mindnyájan, akik ismerünk, tisztelünk és szeretünk, hozzátesszük, hogy Műszaki Tudományok Szakosztályunk, az Erdélyi-Múzeum-Egyesület, az erdélyi magyar tudomány nélküled sokkal szegényebb lenne. A Kárpát-medencei magyar tudományosságért sokkal többet teszel, mint amennyit szerényen gondolsz, hiszen a legfontosabbat, az utánpótlást biztosítod folyamatosan, és ezáltal sokunknak példát adsz. A legnagyobb tisztelettel örvendünk annak, hogy a Jenei Dezső-emléklap fémjelzi majd azt a kiváló szakmai elismerést, amelyet kitartó és következetes munkáddal kiérdemeltél.

Szívből, szeretettel gratulálunk!

Kolozsvár–Marosvásárhely, 2019. november 23.

Bitay Enikő,az MTA külső tagja, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya elnöke    
Máté Márton,az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya alelnöke