Könyvtár, levéltár, társadalom
[2018.11.24 9:00]
MTNE Történelem szekció

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórum
"Határtalan tudomány"

 

I. BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

 

TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ

KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR, TÁRSADALOM

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2018. november 24., 9.00 óra.

 

9.00     Köszöntő

 

Elnök:  W. Kovács András (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár)

9.10     Hegyi Géza (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Az egyházi tized birtokosai a középkori Erdélyben

9.30     Arany Krisztina (MNL OL, Budapest): A Firenzei Manini család Erdélyben

9.50     Pakó László (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Család és bűnözés. Halálos kimenetelű házastársi konfliktusok a kora újkori Kolozsváron

10.10   Kulcsár Krisztina (MNL OL, Budapest): II. József Erdélyben és utazásának hatásai

 

10.30   Hozzászólások

10.40   Szünet

 

Elnök: Kovács András (EME, BBTE, Kolozsvár)

10.50   Bányai Réka (Teleki–Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely): A mikházi ferences kolostor ősnyomtatványai

11.10   K. Weisz Szidónia (Teleki–Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely): „Hogy lássák, nem voltam pór ..." Halotti címerek a Teleki–Bolyai Könyvtár gyűjteményeiben

11.30   Kurta József (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár): 20. századi liturgiai reformok az erdélyi református egyházban

 

11.50   Hozzászólások

12.00   Szünet

 

Elnök: Fejér Tamás (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár)

12.10   Rácz György (MNL OL, Budapest): Az Országos Levéltár megújuló Mohács előtti adatbázisa

12.30   Laczlavik György (MNL OL, Budapest): Az Országos Levéltár Mohács utáni adatbázisa: forrásfeltárás–digitalizálás–feldolgozás (1526–1570)

12.50   Bándi András (Evangélikus Egyház Központi Levéltára, Nagyszeben): Az ágostai hitvallású evangélikus egyház Nagyszebeni Központi Levéltárának forrásadottságai

13.10   Bogdándi Zsolt (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Levéltártöredékek az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattárában

 

13.30   Hozzászólások

13.40   Ebédszünet

 

15.00   Nőtörténeti szekció – az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály mindkét szekciójának részvételével.


Szervező(k): Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya
Kapcsolattartó(k): Pakó László és Bogdándi Zsolt
Helyszín(ek): EME székház előadóterme