A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Tudományos életünk fóruma

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002 óta évi rendszerességgel ünnepli a magyar tudomány napját, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia tudomány ünnepi eseménysorozatához kapcsolt. Rendezvényünk fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Noha a rendezvény központi témáját tekintve kapcsolódik az MTA rendezvénysorozatához, mindig sajátos színezetet kap, s mára emblematikus eseménnyé nőtte ki magát, amely mind a szakosztályokat, mind a fiókegyesületeket szervesen bevonja az erdélyi magyar tudományos élet vérkeringésébe. A nagyszabású eseményre mindig az Egyesület alapítási évfordulójához (1859. november 23.) legközelebb eső hétvégén kerül sor. A kétnapos rendezvény pénteki napján plenáris előadások hangzanak el. Hagyomány immár, hogy erre az ülésszakra fiatal kutatókat hívunk meg a legkülönbözőbb szakterületekről, így a résztvevők több kutatási területről ismerhetnek meg olyan eredményeket, amelyek híven tükrözik a fiatal tudósnemzedék által képviselt kutatási irányokat. 

Szombaton a szakosztályok megtartják saját tudományterületükhöz kapcsolódó tanácskozásaikat, s ebbe kapcsolódtak be október, november folyamán a fiókegyesületek is saját konferenciáikkal. A fiókegyesületek rendezvényeinek tematikáját általában az egyes régiókban felmerülő problémák, kérdések adják. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület éves nagykonferenciájának célja, hogy fórumot teremtsen a friss kutatási eredmények bemutatásának és népszerűsítésének, ugyanakkor lehetővé tegye a felmerülő problémák és jövőbeni feladatok kijelölését, közös munkára ösztönözze a tudományos élet résztvevőit, s biztosítsa a szakmai párbeszédet.

Az elhangzott előadások kötetekben is megjelennek. A Certamen sorozatban a nyelv-, irodalom-, néprajztudomány, történelem és zenetörténeti szekció előadásait, valamint a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban a reáltudományok szakterületén elhangzott előadások írott változatát olvashatják az érdeklődők. A természettudományi előadások közlésre javasolt tanulmányait a Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica folyóiratban tesszük közzé.

A rendezvénysorozat jellemzője a szakmaiság, célja a korszerű tudományos eredmények bemutatása, megvitatása, a tudomány értékeinek terjesztése, s mindemellett a tudományos közösség építése.

Az ünnep alkalmával kerül sor a gróf Mikó Imre-emléklapok átadására, amelyeket egyesületünk a folyamatos működtetésében végzett kiemelkedő munka, illetve jelentős oktatói és kutatói tevékenység elismeréseként ad át tagjainak és pártolóinak.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudománynapi konferenciája közel két évtizedes múltra tekint vissza. Tapasztalataink azt mutatják, hogy igény van ennek megrendezésére, hiszen az esemény mind a tudományos élet résztvevőit, mind a laikus közönséget megmozgatja, részt vállal a tudományos eredmények népszerűsítésében, s hozzájárul annak az eszménynek a továbbviteléhez, amelyet gr. Mikó Imre és az EME alapítói 160 évvel ezelőtt megálmodtak.

Rendezvényeink tematikája:

2024 165 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület, megnyitó, plenáris előadások

2023 Tudomány: válaszok a globális kihívásokra

2022 Tudomány: út a világ megismeréséhez

2021 Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz

2020 Jövőformáló tudomány

2019 Értékteremtő tudomány - Az EME megalakulásának 160. évfordulója

2018 Határtalan tudomány

2017 Emberközpontú tudomány

2016 Oknyomozó tudomány

2015 A tudomány evolúciója: a valóság és a virtuális világok

2014 Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek

2013 Velünk élő tudomány

2012 A felfedező tudomány 21. század eleji eredményei és távlatai Erdélyben

2011 Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után

2010 A régiók tudománya - a tudományok régiói

2009 Az EME megalalakulásának 150 éves jubileuma

2008 Erdélyi tudományos közgyűjtemények

2007 Tudomány és Társadalom

2006 Az 1956-os magyarországi forradalom hatása Erdélyben

2005 Az erdélyi magyar tudománytörténet

2004 A tudományok párbeszéde

2003 A régiókutatás, különös tekintettel Erdély történeti régióira

2002 Céljaink, lehetőségeink a tudományművelésben