MTNE 2018 - 1848 és 1918 Magyarország, Erdély és Székelyföld történetében
[2018.10.24 - 2018.10.25]
MTNE Gyergyószentmiklósi fiókegyesület

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórum
"Határtalan tudomány"

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Gyergyószentmiklósi fiókegyesülete
tisztelettel meghívja Önt 2018. október 24-25-én „1848 és 1918 Magyarország, Erdély és Székelyföld történetében" címmel  szervezett nemzetközi  történész konferenciára.
Helyszín: Gyergyószentmiklós, Városi Könyvtár
Időpont: 2018. október 24-én és 25-én
              

2018. október 24.-én 10 órai kezdettel

Tóth László Csíkszeredai főkonzulátus főkonzul: A Magyar Tudomány Napja gyergyószentmiklósi rendezvényének a köszöntése
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere: Ünnepi megnyitó
Drd. Berekméri Árpád levéltáros, Marosvásárhelyi Egyházi Levéltár: Varga Sámuel visszaemlékezései 1848-1849-ből
Komán János, ny. tanár Maroshévíz: Kolozsi János plébános Küküllő vármegye nemzetőrségének szervezője
Dr. Pál Antal Sándor, az Magyar Tudományos Akadémia külső tagja: Az 1848. június 15–16.-i népgyűlés
Dr. Süli Attila őrnagy, Hadtörténeti Múzeum és Levéltár főkutatója: Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek pacifikálása 1848-ban
Dr. Garda Dezső, ny. egyetemi előadótanár, BBTE: Gyergyói szabadságharcosok az 1848-1849-es évi forradalomban és szabadságharcban
Konya Hamar Sándor, ny. parlamenti képviselő, közíró: Petőfi eltűnése (bajtársainak emlékezetében)

Koszorúzás a római katolikus temetőben 17 órától
Kiss Antal honvédőrnagy (később ezredes) tiszteletére állított kopjafánál

Könyvbemutató a városi könyvtárban 18 órától
Bemutatandó könyvek:
Csíkszék az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Korabeli források.  Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. Csíki Székely Múzeum kidványa. Csíkszereda, 2017.
Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó. Pál-Antal Sándor, Süli Attila és Komán János tanulmányai. Mentor könyvek kiadó. Marosvásárhely, 2017.
Az 1916. augusztusi katonai betörés és Sékelyföld. Státus kiadó, 2017. Tanulmánykötet. Pollmann Ferenc, Laczkó Sz. Endre, Krámli Mihály, Ligeti Dávid, Berekméri Róbert Árpád, Pál-Antal Sándor,Czirják Károly, Koszta István, Garda Dezső, Daczó Katalin, Pataki Szabolcs és Jancsó Katalin tanulmányai.

2018. október 25-én 9,30-tól

Laczkó Szentmiklósi Endre, ny. tanár, Gyergyóremete: Erzsébet királynőhöz (Sisi) kötődő emlékek Székelyföldön
Dr. Nagy Róbert egyetemi előadótanár BBTE: Ipari befektetések a Székelyföldön 1880-1914. között
Dr. Tóth Szilárd egyetemi előadótanár BBTE: Kolozsvár és a Ferenc-József Tudomány Egyetem az első világháború idején
Mihály János történész, kutatási referens, Nemzetstratégiai Kutatóintézet: Ajtai János tartalékos zászlós naplójából (1918)
Dr. Garda Dezső ny. egyetemi előadótanár BBTE: Magyar forradalmi megmozdulások és a román katonai és politikai hatalomátvételhez vezető események a száz évvel ezelőtti Gyergyószentmiklóson
Koszta István hadtörténész, közíró: Katonadolgok forradalmi időkben. Volt-e esélye katonai ellenállásnak 1918 őszén?