MTNE 2020 - Történelem Szekció
[2020.11.21 9:00]
Egyház és társadalom a régi Erdélyben

MTNE, 19. fórum, Történelem szekció, Egyház és társadalom a régi Erdélyben - videókonferencia

Kolozsvár, 2020. november 21.

Szervező: az EME Kutatóintézete

Időpont: 2020. november 21., 9.00 óra

 

9.00 Köszöntő: Kovács András, az EME Kutatóintézetének igazgatója

 

Egyház a középkori Erdélyben

Elnök: W. Kovács András (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár)

9.10     Szőcs Péter (Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár): Adalékok Szatmár megye középkori egyházi topográfiájához

9.30     Hegyi Géza (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): A tized adminisztrálói a középkori erdélyi egyházmegyében

9.50     Lupescu Makó Mária (BBTE, Kolozsvár): Egy perlekedő szerzetes: Szegedi Bacsa (Batka) Tamás

10.10   Kovács Mihai (TRANS.SCRIPT, Kolozsvár): Kísérlet az erdélyi klérus életének szabályozására a 16. század elején

10.30   Hozzászólások, szünet

 

Erdély 16–18. századi forrásairól, város-, gazdaság- és hadtörténetéről

Elnök: Bogdándi Zsolt (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár)

11.00 Simon Zsolt („Gheorghe Şincai" Társadalom- és Bölcsészettudományi Kutatóintézet, Román Akadémia, Marosvásárhely): A brassói huszad adminisztrációja 1526 és 1550 között

11.20   Szász Anikó (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Nagyalmás, egy Kolozs megyei birtokközpont

11.40   Izsán Csaba (BBTE, Kolozsvár): Kolozsvár, Segesvár és Brassó kora újkori zsoldos darabontjainak szerepkörei a források tükrében

12.00   Gálfi Emőke (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Változó források, változatlan forráskiadási szabályok? Kérdések és lehetséges válaszok a kora újkori forráskiadványok metodológiájához

12.20   Hozzászólások, ebédszünet

 

Bűnözés és bűnüldözés Erdélyben

Elnök: Derzsi Júlia (Társadalomtudományi Kutatóintézet, Nagyszeben)

14.00   Pakó László (az EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Kocsma és emberölések a kora újkori Kolozsváron

14.20 György Árpád Botond (BBTE, Kolozsvár): „nem tagadott semmit az leány, csak Szőke Pétert szidta rettenetesen". Két csecsemőgyilkos eltérő védekezési mechanizmusai a 17. századi Marosvásárhelyen

14.40   Sütő Kálmán Zsolt (történész, Szatmárnémeti): Ítélet-végrehajtás Nagybányán a 17–18. században

15.00   Ferenczi Szilárd (BBTE, Kolozsvár): Bűntény hivatalból és a hivatallal szemben. A rendőrség és a város konfliktusai Kolozsváron a dualizmusban

15.20   Hozzászólások, szünet

 

Kutatások a Maros Megyei Múzeumban

Elnök: Pánczél Szilamér (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely)

16.00   Pánczél Szilamér (MMM, Marosvásárhely): Rómaiak a végeken. A székelyföldi limeskutatás eredményei és perspektívái

16.20   Bencze Ünige (MMM, Marosvásárhely): A marosszentkirályi pálosok. A tájrégészeti kutatás előzetes eredményei és további lehetőségei

16.40   Györfi Zalán (MMM, Marosvásárhely): „az várban levő tanácsház". Adatok a fejedelemségkori Marosvásárhely régészeti topográfiájához

17.00   Sárándi Tamás (MMM, Marosvásárhely): Maros mentiek a „nagy háború" lövészárkaiban. Egy kutatási projekt és megszületendő kiállítás margójára

17.20   Hozzászólások

 

18. 30 Certamen VII. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. EME, Kolozsvár, 2020. – kötetbemutató

A könyvbemutató linkje: https://us04web.zoom.us/j/7950713416?pwd=ZHFRQ05ET0MvWUpicVBUUWhGc1ovdz09

 

 Az esemény linkje: https://meet.google.com/hkq-ckpu-wvj


Szervező(k): Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézet
Kapcsolattartó(k): Pakó László és Bogdándi Zsolt