MTNE 2021 - Történelem szekció
[2021.11.27 9:00]

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2021

Történelem szekció

 
Szervezők
Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézet
BBTE Magyar Történeti Intézete

Időpont: 2021. november 27., 9.00 óra

*A feltüntetett időpontok a romániai időzóna szerint érvényesek UTC/GMT+2 óra
 
videókonferencia 

Az esemény linkje: https://us06web.zoom.us/j/82685551243?pwd=MWpRZ3pqTHpuVWNWbXNhcitiQWlpQT09
Meeting ID: 826 8555 1243
Passcode: 642412

 
I. Misszió, szentség, megtelepedés. A 800 éves magyar domonkos rendtartomány a középkorban
9.00     Kovács András (EME Kutatóintézet, Kolozsvár): Köszöntés
Andrzej Kostecki  OP (Domonkos Rend Magyar Tartománya, Szentendre): Domonkos köszöntés
Elnök: Lupescu Makó Mária (BBTE, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár)
9.20     Deák Hedvig OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Dogmatika Tanszék, Budapest): Praedicator gratiae. Források Szent Domonkos életéről
9.40     Klaniczay Gábor (ELTE BTK, Középkori Történeti Tanszék–CEU, Department of Medieval Studies, Budapest–Bécs): Árpád-házi Szent Margit kultusza és a Domonkos-rend a késő középkorban
10.00  Farmati Anna (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár): A Domonkos-kódex exemplumai - műfajkeveredés, képszerkezet
10.20  F. Romhányi Beatrix (Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet, Budapest): A kun püspökségtől a firenzei unióig, avagy a domonkos misszió változó keretei

10.40  Hozzászólások, szünet

Elnök: F. Romhányi Beatrix (Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet, Budapest)
11.10  Marie-Madeleine de Cevins (Université Rennes 2, Tempora Történelmi Kutatóközpont, Rennes): A magyar domonkosok lelki konfraternitásairól a középkorban
11.30  Zágorhidi Czigány Balázs (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár): A magyar domonkosok késő középkori kolostorhálózata
11.50  Lupescu Makó Mária (BBTE, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár): Még egyszer a segesvári regisztrumról. Egy régi-új forrás újraolvasása
12.10  Lupescu Radu (Sapientia EMTE, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Intézet, Kolozsvár): A kolozsvári domonkos kolostor kiépítése a Hunyadiak korában

12.30  Hozzászólások, szünet
 
Könyvbemutató
13.00  Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk. Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária. EME, Kolozsvár, 2020. — A kötetet bemutatja: Hegyi Géza (EME Kutatóintézet, Kolozsvár)
 
13.20  Ebédszünet

II. Művelődés és társadalom a kora újkori Erdélyben
Elnök: Gálfi Emőke (EME Kutatóintézet, Kolozsvár)
14.40  Petneházi Gábor (NKE-EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet; ELKH BTK, Történettudományi Intézet, Budapest): Brutus magyar történetei és Szamosközy István poháralátéte. A Rerum Ungaricarum libri keletkezése és szöveghagyománya
15.00  Kasza Péter (SzTE BTK, Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék; ELKH BTK, Történettudományi Intézet, Szeged–Budapest): Egy felesleges Erdély-történet? Bethlen Farkas históriájának jelentőségéről
15.20  Fejér Tamás (EME Kutatóintézet, Kolozsvár): A krakkói erdélyi kancellária másolati könyveiről (1576–1586)

15.40  Hozzászólások, szünet

Elnök: Pakó László (EME Kutatóintézet, Kolozsvár)
16.10   Szász Anikó (EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Mezővárosi elöljárók hét erdélyi vármegyében (1540–1600)
16.30   Restás Attila (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger): Főúri kegyesség a 17. század végén a cegei Wass családban (temetési prédikációk alapján)
16.50   Hozzászólások, szünet

 
III. Könyvek a Székelyföldről

Elnök: Bárdi Nándor (ELKH TK, Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
17.20   Nagy Botond: Mercur a keleti végeken. Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek a dualizmus kori Háromszéken (1867-1918). III. KriterionEME, Kolozsvár, 2021. (20. század) — A szerzővel beszélget: Tóth-Bartos András (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)
17.40   Nagy József: Békeévek Mars árnyékában. A Székely Határvédelmi Erők története (1940–1944). KriterionEME, Kolozsvár, 2020. (20. század) — A szerzővel beszélget: Sárándi Tamás (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely)
18.00   Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934–1944). Kriterion–EME, Kolozsvár, 2020. — A szerzővel beszélget: Stefano Bottoni (Firenzei Tudományegyetem)

18.20   Zárszó