Pálfy Mór Emlékkonferencia
[2016.12.10 05:00]
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Pálfy Mór Emlékkonferenciát szervez 2016. december 10., szombat délután 5 órától Bágyonban.

A konferencia célja feleleveníteni érdemeit Aranyosszék leghíresebb természettudósa, PÁLFY Mór (1871–1930) geológus születése 145. évfordulója alkalmából. Szülőföldjén köztudatba vinni személyiségét, tudományos érdemeit, emberi nagyságát. Származási helyének polgárai előtt felidézni büszkeségük, önbecsülésük e nem mindennapi forrását. További nem-titkolt célunk az Aranyos-vidéki magyar értelmiség találkozására lehetőséget biztosítani, közösségi érzete ápolása érdekében. Egyúttal az erdélyi magyar geológus közösségnek, a szakma széles köre képviselőjének is keretet teremteni, hogy leróják tiszteletüket az erdélyi földtan e kiválóságának emléke előtt.

A Konferencia helyszíne: Bágyon, Kultúrház

A Konferencia időpontja: 2016. december 10. szombat délután 5 órától

Program:

Előadóülés
Wanek Ferenc: Pálfy Mór élete és szakmai pályája
Keszeg Vilmos: Pálfy Mór és kortársai
Márton István: Pálfy Mór szerepe az Erdélyi-érchegység aranytelepeinek megismerésében

Művészi műsor
Irodalmi összeállítás (Keszeg Vilmos és a művész válogatásában) előadja: Kiss Tamás
Johann Sebastian Bach: I. csellószvit, Prelúdium előadja: Oláh Mátyás

A rendezvény támogatója:

Szervező(k): Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erdélyi Múzeum-Egyesület
Kapcsolattartó(k): Wanek Ferenc
Helyszín(ek): Bágyon, Kultúrház


Beszámoló:
A Pálfy Mór emlékkonferencia megrendezésére 2016. december 10-én került sor, a Várfalva községközponthoz tartozó Bágyon falu kultúrházában, az ünnepelt személyiség szülőhelyén. Az Emlékkonferencia a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Sapientia Erdélyi-Magyar Tudományegyetem közös megrendezésében zajlott. A konferencia szervezőbizottsága: Wanek Ferenc programvezető, Keszeg Vilmos és Lengyel Hunor voltak. Az Emlékkonferenciát anyagilag támogatta még a Communitas Alapítvány, mint fő támogató, valamint a Várfalvi Polgármesteri Hivatal. Az Emlékkonferencián 40 személy vett részt, közöttük 4-en Budapestről jöttek, a Pálfy Mór egyenes ágú leszármazottai, a többi jelenlévő Kolozsvárról és Tordáról érkezett a bérelt autóbusszal, illetve néhányan személygépkocsival, mint az egyik előadó Márton István – családjával Bánffyhunyadról. A többi résztvevő Várfalváról és Bágyonból jött. A konferencia a meghívóban, a plakáton és a programfüzetben meghirdetett időrend szerint zajlott le. A Konferenciát Wanek Ferenc nyitotta meg, majd a helybéli unitárius pap szólott a házigazdák részéről (Mărginean János polgármester a választások miatti feladatai késleltették, de a konferenciának záró részében ő is üdvözölte a résztvevőket). Keszeg Vilmos előadásában Pálfy Mór bágyoni éveiről és a tordai valamint kolozsvári iskolai éveiről beszélt, érdekes, új levéltári kutatási eredményekkel pontosítva eddig homályos részleteket. Előadása második részében Pálfy Mór aranyos-vidéki kiemelkedő teljesítményű értelmiségi kortársairól (tudósok, művészek) beszélt. A második előadó, Wanek Ferenc, vetített képes előadást tartott Pálfy Mór életéről és munkásságáról, részletesebben szólva a kolozsvári egyetemi éveiről, valamint a Budapesten kiteljesedő szakmai pályájáról, elismeréseiről, a szakmai szervezetek és tudományos fórumok (Magyar Királyi Földtani Intézet, Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület) kereteiben betöltött szerepéről, vezetői funkcióiról. Harmadiknak, Márton István tartotta meg, szintén vetített képekkel illusztrált előadását Pálfy Mór ércteleptani kutatásairól az Erdélyi-szigethegységben, illetve az ott szerzett tapasztalatai alapján, világelsőként megfogalmazott földtani törvényszerűségekről (zöldkövesedés, vagy propillitizáció, valamint í hidrotermás breccsák szerepe az ércképződésben). Az előadásokat gazdag kultúrműsor követte, melyben Kiss Tamás színinövendék olvasta fel a Keszeg Vilmos által összeválogatott, Aranyos vidékéhez kötődő verseket, végül egy maga választotta frappáns Máray írást adott elő fényes sikerrel. Végül, Oláh Mátyás csellón adta elő J. S. Bach egy szvitjét, megkapó hangulatot varázsolva a hallgatóságnak. Az Emlékkonferenciát jó hangulatban zajló (bőséges tálalású, ízletes falatokkal) állófogadás zárta. Wanek Ferenc Kolozsvár, 2016. december 12.