XIX. Műszaki Tudományos Ülésszak
[2018.11.24]
MTNE Műszaki Tudományok Szakosztálya

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórum
"Határtalan tudomány"

 

V. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK SZAKOSZTÁLYA

 

XIX. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK

A programfüzet letölthető itt.

Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz., Óváry-terem

Időpont: 2018. november 24., 9.00 óra.

 

8.30     Regisztráció

9.00     Megnyitó:

Bitay Enikő, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke, az MTA külső tagja

Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora

 

 I. rész

 Elnökök:       Gyenge Csaba, az MTA külső tagja

                        Kelemen András, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar dékánja

9.10     Kolozsváry Zoltán (Plasmaterm Rt., Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Az anyagtudomány és a negyedik ipari forradalom összefüggései

9.20     Kovács Tünde (Óbudai Egyetem, Budapest): Rézlemezek ultrahangos hegesztésénél előforduló hibák elemzése

9.30     Kulcsár Klaudia, Kónya János (Dent-Art-Technik Kft., Győr): Additív gyártástechnológiával készült, virtuálisan tervezett egyéni titánimplantátumok numerikus analízise

9:40     Kónya János, Kulcsár Klaudia (Dent-Art-Technik Kft., Győr): Additív technológiával készülő egyéni implantátumok lézeres mikrohegesztésének vizsgálata

9.50     Kenéz Attila Zsolt (HILTI Szerszám Kft., Kecskemét), Bagyinszki Gyula (Óbudai Egyetem, Budapest): Kötőtechnológiák alkalmazhatósági vizsgálata gyémántszegmenses fúrókoronákhoz

10.00   Nyikes Zoltán (Óbudai Egyetem, Budapest): Robbanás hatására bekövetkező szerkezetváltozások elemzése

10:10   Gergely Attila (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): PET-palackokból nanométer-nagyságrendű polimerszálak gyártása

10.20   Kiértékelés

10.25   Szünet

 

II. rész

Elnökök:        Kovács Tünde, tanszékvezető egyetemi docens, Óbudai Egyetem

                        Gobesz F.-Zsongor, egyetemi docens, Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar

10.40   András József, Kovács József, András Endre, Kertész Ildikó, Tomus Ovidiu Bogdan (Petrozsényi Egyetem): Új módszer a marótárcsás kotrógépek jövesztésienergia- és teljesítményigényeinek kiszámítására

10.50   Maté Márton, Hollanda Dénes (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): A metszőkerék geometriai modell számítógépes kiértékelésének hibái

11.00   Pásztor Judit, Popa-Müller Izolda (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Rétegvonal menti szántás dinamikai sajátosságai

11:10   Kardos Tamás, Kutasi Dénes Nimród (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): HVAC-rendszer modellezése és modellalapú irányítása

11.20   Márton László (EME, Kolozsvár), Bitay Enikő, (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): A csíkmadarasi vasgyártás termékeinek anyagtudományi vizsgálatai

11.30   Papp István, Máté Márton (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Mechanizmusok optimális kiegyensúlyozásának elmélete

11.40   Bitay Enikő (Sapientia EMTE, Marosvásárhely), Pilbát Annamária (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont BRC), Kacsó Irén, Bratu Ioan, Indrea Emil (Izotóp- és Molekuláris Technológiai Kutató-Fejlesztő Intézet INCDTIM, Kolozsvár), Veress Erzsébet (EME, Kolozsvár): Az előállítási körülmények hatása a La0.3Ca0.7MnO3 egyes tulajdonságaira

11.50   Kiértékelés

11.55   A magyar műszaki tudományosságért: Jenei Dezső-emléklap átadása

12.00   Szünet

 

 III. rész

 Elnökök:       Kerekes László, egyetemi tanár, az EME alelnöke

                        András József, egyetemi tanár, Petrozsényi Egyetem

12.20   Kisfaludi-Bak Zsombor, Botoș Marius Lucian (Kolozsvári Műszaki Egyetem): A hőgradiensek hatása az építőanyagokból eredő radon kiáramlási sebességére

12:30   Gobesz F.-Zsongor, Sauca Ana Camelia, Milchis Tudor (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Szélteher napelemeken

12.40   Jancsó Árpád (EME, Temesvár): A kötöttpályás közlekedés kezdetei Temesváron

12.50   Kiértékelés

12.55   Könyvbemutató: A Műszaki Tudományos Közlemények 8. és 9. kötete

13.00   Folyóirat-bemutató: Az Acta Materialia Transylvanica első száma.

A kiadványokat a szerkesztők mutatják be.

 

13.10   Ebéd


Szervező(k): Műszaki Tudományok Szakosztálya
Kapcsolattartó(k): Bitay Enikő
Helyszín(ek): Sapientia EMTE, Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz., Óváry-terem