Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka

Menu sávszélesség

Felhívás
Témakörök
Bizottságok
Előzetes program
Részletes program
Jelentkezés
Résztvevők
Határidők
További információk
A kiadvány
Beérkezett tanulmányok
Támogatók

Elérhetőség

Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi Múzeum-Egyesület

© 2023 - EME

XIX. FMTÜ, Kolozsvár, 2024. március 21-22. > A Kiadvány
szürke csík

A XIX. FIATAL MŰSZAKIAK TUDMÁNYOS ÜLÉSSZAK KÉTNYELVŰ PUBLIKÁCIÓJA

Műszaki Tudományos Közlemények

A kutatási eredmények magyar nyelvű közlése továbbra is szívügyünk, ugyanakkor segíteni kívánunk abban, hogy ezek a nemzetközi adatbázisokba is felkerüljenek: láthatóvá, ismertté, s idézhetővé tenni. Ennek fényében a Műszaki Tudományos Közlemények sorozata (ISSN 2393–1280) 2018-tól két nyelven jelenik meg. A közlésre szánt tanulmányok továbbra is megjelennek a megszokott (nyomtatott) kötet formájában, magyar nyelven (rövid angol kivonattal); és ezek tükörmása, online felületen, angol nyelven is. A két változat külön ISSN számmal rendelkezik, melyek egymáshoz kötöttek, s egy publikációnak (közlésnek) számítanak.

ACTA MATERIALIA Ugyancsak a 2018-as év újdonsága, hogy az anyagtudomány területén lehetőség nyílik a legújabb kutatási eredményeket egy új folyóiratban közölni, melynek neve: Acta Materialia Transylvanica. Anyagtudományi Közlemények (ISSN 2601 – 1883. ISSN-L 2601 – 1883). Ennek is kétnyelvű változata lesz. A magyar nyelvű folyóirat nyomtatott, az angol pedig online változat, egymással összehangolt ISSN számokkal, tartalmuk megegyező csupán más nyelvű, akárcsak az előbbi.

A tudományos bizottság által közlésre elfogadott, lektorált tanulmányokat két nyelven tesszük közzé: magyar nyelven az eddig megszokott módon a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban: https://www.eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm (amely az EDA-ban is elérhető: http://eda.eme.ro/handle/10598/28082); illetve angol nyelvű tükörmása, online felületen: https://www.eme.ro/publication/mtk/mtk-main.htm.
Az anyagtudomány területén lehetőség nyílt 2018-tól a legújabb kutatási eredményeket új folyóiratban közölni, melynek neve: Acta Materialia Transylvanica. Az elfogadott és lektorált tanulmányokat ez esetben is kétnyelvű változatában tesszük közzé (magyar nyelven: https://www.eme.ro/publication-hu/acta-mat/mat-main.htm), a széles körű nemzetközi terjesztés érdekében angol nyelven is (https://www.eme.ro/publication/acta-mat/mat-main.htm.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy mind a Műszaki Tudományos Közlemények, mind az Acta Materialia Transylvanica a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT-ben) elismert lektorált folyóiratként vannak jegyezve.

Ugyanakkor jelezzük, hogy minden EME-s publikációról gondoskodunk, hogy az MTMT-be is bekerüljenek, a szerzők hozzárendelésével. Ehhez az Önök segítségét is kérjük. Szíveskedjenek MTMT szerzőazonosító kódjukat a jelentkezési űrlapon feltüntetni.

A dolgozat formai követelményei

A tanulmányokat e-mail-en (fmtu@eme.ro) lehet elküldeni, Word formátumban. Egy kézirat kitöltött négy oldalas legyen, magyar nyelven. Az angol nyelvű azonos szövegű (terjedelmű) kéziratot is elküldeni szíveskedjen.

A cikket a letölthető ÚJ SABLON segítségével kérjük megszerkeszteni. Az ábrák kidolgozása és elhelyezése nyomdakész állapotnak feleljen meg.
Ugyanakkor, kérjük az ábrákat, képleket, diagramokat külön JPG, illetve XLSX állományokban is szíveskedjenek elküldeni!
Kérjük továbbá, hogy a szakmai lektorok javaslatait szigorúan vegyék figyelembe és a tanulmányukat a megadott határidőre véglegesítsék.

Elbírálás

A szakmai lektorálást hazai és külföldi egyetemi tanárok és elismert műszaki szakemberek fogják elvégezni és közlésre javasolni. A felkért lektor számára egy kiértékelési sablon is letölthető.

Fő elbírálási szempontok:

 • tudományos színvonal, a tudományág ez irányú kutatásainak megfelelő kiértékelése;

 • megfelelő tudományos megalapozás; időszerű szakirodalmi hivatkozás; a szerkesztési utasítások betartása.

  A dolgozat formai mintadokumentuma:

  magyar: MTK-HU-sablon.docx

  angol: MTK-EN-sablon.docx

  A szaklektorálási kiértékeléshez űrlap:

  MTK-LektoralasiUrlap.doc