Debüt-díj pályázat 2019-ben megjelent tudományos munkára

[2020.01.13]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2006 óta évente debütdíjat ítél oda a szakosztály első tudományos teljesítményét felmutató tagjának. A díj oklevélből és kutatásra fordítható szerény pénzösszegből áll.

A díj pályázat útján nyerhető el. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát (tanulmányok, munkahely, teljesítmények), a kiemelkedő szakmai eredmény leírását (2019. évi önálló kötet, szerkesztés, megjelent tanulmány), a munka egy példányát, valamint egy, az illető szakterületen dolgozó tekintély véleményét a pályázó munkáról. A pályázat benyújtható személyesen az EME kolozsvári székházában, vagy postázható a szakosztály címére 2020. március 29-ig (beérkezés időpontja). Postacím: Societatea Muzeului Ardelean, 400009 Cluj-Napoca str. Napoca. 2–4.

A pályázatokat egy, a szakosztály tagjai közül kinevezett bizottság bírálja el. A díj átadására márciusban kerül sor.