Emlékkonferencia Márton Gyula születésének centenáriumán

[2016.12.14]
Emlékkonferencia
Márton Gyula születésének centenáriumán

2016. december 17-én emlékkonferenciát tartunk Márton Gyula a kolozsvári egyetemi tanszék hajdani vezető professzora, a neves nyelvész születése 100. évfordulóján, és bemutatjuk az erre az alkalomra kiadott Emlékkönyvet. A konferencia helyszíne: az egyetem bölcsészkari épülete, a Marianum (Horea u. 31. sz.), Popovici Terem.

Programtervezet
10.00–10.15 Köszöntések
10.15–12.00 Előadások és emlékezések
10.15–10.45 Hegedűs Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára: A dialektológia a nyelvi rendszerezésben
10.45–11.05 Péntek János: Hogyan teljesültek a kijelölt célok a múlttá vált jövőben?
11.05–11.25 Csomortáni Magdolna, a Magyar és általános nyelvészeti tanszék tanára: Az erdélyi magyar névtan Márton Gyula után
11.25–12.00 Emlékezések.
12.00 Az Emlékkönyvet bemutatja: Czégényi Dóra, a Magyar néprajz és antropológia intézet adjunktusa, a könyv egyik szerkesztője

Ebéd

A következő nap, december 18-án, vasárnap, 12 órakor a Házsongárdi temetőben koszorút helyezünk el Márton Gyula sírján.

Benő Attila, a Magyar és általános nyelvészeti tanszék vezetője
Kádár Edit, a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke