Gálfi Emőke történészt, tudományos kutatót Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Gálfi Emőke részére Gr. Mikó Imre-emléklapot

adományozott jelentős kutatói tevékenysége, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület szándékainak megvalósításában kifejtett munkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2022. november 18-án, nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke és Bogdándi Zsolt, az EME főtitkára A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 21. fórumának megnyitóján.

Gratulálunk!

Gálfi Emőke történész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének tudományos munkatársa, melynek keretében a Jakó professzor által kitűzött intézményi feladata a kora újkori forráskiadás, az erdélyi káptalan jegyzőkönyveinek közzététele. Kutatásai során érdeklődése elsősorban a fejedelemségkori társadalom-, intézmény- és gazdaságtörténetre terjedt ki, de középkori témákkal és forrásokkal is foglalkozott. A fejedelmi székváros és uradalma történetét monográfiában dolgozta fel, és számos tanulmányt közölt magyar, román és angol nyelven. Az Egyesület kiadásában megjelent több kötet szerkesztője, a latin nyelv egyetemi oktatójaként pedig a tudományos utánpótlásnevelésben is jelentős szerepet vállal. Kiemelkedő tudományos teljesítménye jeleként 2014-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíját, melynek lezárásakor Bolyai Emléklap elismerésben részesült.

Köszönjük a magyar nyelvű módszeres tudományos kutatás művelését, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos feladatvállalásának támogatását.
 

Fotó: Pakó László