ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációII. Természettudományi Szakosztály

Őszi tudományos ülésszak

Az előadások helye: Apáczai Csere János Gimnázium
Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.
Időpont: 2010. november 20., 9.30 óra

A rendezvény programja


8.30 REGISZTRÁCIÓ, A POSZTEREK ELHELYEZÉSE
9.30 MEGNYITÓ. Beszédet mond SIPOS GÁBOR, az EME elnöke
9.45 ÉLETEK A TUDOMÁNY ÉS NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN.
Köszöntjük a 85 éves Várhelyi Csabát, a 80 éves Makkay Klárát és Makkay Ferencet, a 75 éves Muzsnay Csabát és a 70 éves Tamás Istvánt.

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10.00 VREMIR Mátyás (SOURCE GEOSERVICE - EME Kolozsvár):
A Sebes völgyének (Fehér megye) paleontológiai vonatkozásairól.
10.30 ORBÁN László István, ORBÁN László Tihamér (Veszprém):
Az elektron neutrinó tömegének pontos értéke.
11.00 – 11.30 KÁVÉSZÜNET, A POSZTEREK MEGTEKINTÉSE

SZEKCIÓELŐADÁSOK

KÉMIA – BIOKÉMIA - MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA


11.30 MUZSNAY Csaba: Erdey Grúz Tibor, a modern elektrokinetika megteremtője, érdemeinek elhallgatásával igazságtalan, hatalmi és elsőbbségi mesterkedések áldozata.
11.45 ifj. VÁRHELYI Csaba, VÉRTES Attila, KUZMANN Ernő, HOMONNAY Zoltán, VÁRHELYI Csaba: Vas(II)-komplexek oximokkal.
12.00 ERDEI Gyula, FERENCY Zsolt, RÁCZ Csaba, SZABÓ Gabriella, CSAVDÁRI Alexandra: Táplálékkiegészítőkben használt β-ciklodextrin zárványkomplexek előállítása és vizsgálata.
12.30 BODOR Zsolt, ORBÁN Csongor, SINKLER Réka, ALBERT Csilla, MIKLÓSSY Ildikó, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: Bacillus licheniformisból származó alfa amiláz heterológ expressziója és tisztítása.
12.45 MÉSZÁROS Ildikó, KRAUSZ Ludovic-Tibor, FISCHER-FODOR Éva: Néhány immunmodulációs gén expressziós profilja rákos betegségben.
13.00 PÁL Alina, SINKLER Réka, BOTH Eszter, BÁLINT Emese, PETRES Judit, ORBÁN Csongor, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: Pullulanáz expressziójának összehasonlítása különböző expressziós rendszerekben.
13.15 KOVÁCS Erika, PÁLFI Mária, BÁLINT Emese, SZILÁGYI László, MIKLÓSSY Ildikó, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: A humán glikokortikoid által indukált tumor nekrózis factor liganduma (GITRL) előállításának összehasonlítása különböző expressziós rendszerekben.
13.50 BÁLINT Emese, MIKLÓSSY Ildikó, BOGDÁN Ágnes, SZILÁGYI László, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: Granzim H heterológ expressziója.
13.45 PÁLFI Mária, KOVÁCS Erika, MIKLÓSSY Ildikó, BÁLINT Emese Éva, SZILÁGYI László, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: A módosított zöld fluorescens fehérje (Green Fluorescent Protein-GFP) lehet egyszerre receptor és reporter molekula?

FIZIKA – BIOLÓGIA – ETOLÓGIA - SUGÁRBIOLÓGIA
11.30 SZŐCS Katalin: Korunk új kihívásai a természettudományok mérései alapján.
11.45 KOVÁCS Zoltán: A fizika kérdéseken alapuló (IBL), irányított felfedeztetés útján történő oktatása.
12.00 KERTÉSZ Krisztián: Kék boglárkalepkék faj szerinti azonosítása a szárnyak optikai reflexiós spektruma alapján.
12.15 BÁRÁNY-HORVÁTH Attila, LÁZÁR Éva Andrea, VITÁLYOS Gábor Áron: Információ és alkotóképesség.
12.30 BÁRÁNY-HORVÁTH Attila, VITÁLYOS Gábor Áron, LÁZÁR Éva Andrea: Az állati és humán kommunikáció összehasonlítása.
12.45 BÖJTHE Pál: A csimpánzkölykök szopási viselkedése állatkerti körülmények közt.
12.45 DIUGAN Éva-Andrea, POPESCU Silvana: A munkalovak jólétének felmérése az állathoz kapcsolódó paraméterek alapján.
13.00 KORCSOG Mátyás, URAY Zoltán: Farmakológiai és sugárbiológiai kutatások standardizált propolis kivonattal.
13.15 URAY Zoltán: Új nézőpontok a sugárbiológiai kutatásokban.

FÖLDTUDOMÁNYOK - KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK
11.30 WANEK Ferenc: A Szamosfalvi-fürdő földtana.
11.45 NAGY-KORODI István, GÁL Ágnes, IONESCU Corina, SZAKÁCS Alexandru, TĂMĂŞAN Monica: A kolozsmonostori Kálvária templom (volt Bencés Apátság) építőköveinek mállása és azok származási vizsgálata.
12.00 MÁRTON István: A zöld technológiák “szennyes” titkai: a ritkaföldfémláz és erdélyi vonatkozásai.
12.15 OZSVÁTH Gábor Dániel (Szeged): A Gyergyai Havasok és a Dél-Alföld szimbiózisa, avagy Alföldi hajómalmok a Havasi fából.
12.30 PÁLFALVI Pál: Vadvirágok, vadvirágárusok Székelyudvarhelyen.
12.45 PATKÓ Ferenc: A Nagy-Küküllő folyó állatvilágának a változásai a környezetszennyeződés hatására.
13.00 BURIA István, VIZAUER Tibor-Csaba: A Romániában ismert utolsó két narancslepke (Colias myrmidone Esper, 1781) populáció természetvédelmi állapotának felmérése és élőhelyének jellemzése. Előzetes adatok.
13.15 BENCSICS Tünde, HORVÁTH Zoltán, VERESS Erzsébet, BEGY Róbert: A Kapus patak (háztartási) szennyezettsége és radioaktivitása.
13.30 SZENTES Sarolta, LASLO Éva, TAMÁS Éva, MARA Gyöngyvér, GYÖRGY Éva, LÁNYI Szabolcs: Különböző talajbaktériumok enzimtermelésének és membránprotein-profiljának vizsgálata.

POSZTEREK
P-01 BOTH Emese, GYÖRGY Éva, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: Tejsavbaktériumok tulajdonságainak vizsgálata az emésztőrendszert szimuláló kísérletekben.
P-02 BUCS Szilárd Sándor, SZILVESZTER Szabolcs, LÁNYI Szabolcs, LAVRIC Vasile: Szabad és részben pelyhekhez kötött enzimek kísérleti tanulmányozása eleveniszapos szennyvíztisztítási rendszerekben.
P-03 MIKLÓSSY Ildikó, SZILÁGYI László, BÁLINT Emese, ÁBRAHÁM Beáta, LÁNYI Szabolcs: A stemzyme IDP-β expressziója eukarióta rendszerben.
P-04 BEGY Róbert-Csaba, FARKAS Ervin, COSMA Constantin: Különböző gombafajok radionuklidtartalma. 
Őszi Tudományos Konferencia
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
2010. november 21Az EME Természettudományi Szakosztálya által „A Magyar Tudomány Napja Erdélyben” Fórumhoz kapcsolódóan évente tartott Őszi Tudományos Konferencia (ŐTK ’10) időpontja 2010 november 20, esetleg (lásd lentebb) 20-21. A nemzetközi részvételű rendezvény elsődleges célja lehetőséget biztosítani arra, hogy a természettudományok különböző ágait a magyar nyelvterületen művelők megismerhessék egymás munkáját. A Konferencia munkálatait ezért (eddigi gyakorlatunknak megfelelően) a következő öt szekcióban tartjuk: biológia, fizika, földtudományok, kémia, környezettudományok.
A Konferencia hivatalos nyelve magyar és angol.
A Konferencián bemutatott dolgozatok anyaga (a szokásos szaklektorálás után) teljes terjedelemben megjelentethető az Acta Scientia Transylvanica (Múzeumi Füzetek) 2011-es kötetének megfelelő füzetében (Biologica, Chemica, Physica, Oecologica, illetve Geologica-Geographica).
Annak érdekében, hogy a Konferencián való részvétel minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen, a részvételi költségeket idén is megpróbáljuk minimális (lehetőleg a tavalyi) szinten tartani. A részvételi díj pontos értékét és a befizetésével és a Konferencia tervezett programjával kapcsolatos részleteket a Szakosztály honlapján (www.eme.ro/termeszet) mielőbb közzétesszük, illetve arról a részvételi szándékukat idejében jelző személyeket a második körlevélben tájékoztatjuk.
Amennyiben igény mutatkozik rá, a Konferencia tudományos munkája mellé beiktatunk egy várostörténész vezette rövid sétát a történelmi városközpontban, 21.-én pedig egy autóbuszos látogatást az újonnan megnyitott tordai sóbányába (e programok költségeit a Konferencia részvételi díja nem tartalmazza majd).

Jelentkezési lap

 

info@eme.ro