MTNE 2019 - Természettudományi Szakosztály
[2019.11.23]

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2019 – 160 éves az EME
MTNE 18. Fórum – Értékteremtő tudomány

II. Természettudományi Szakosztály
Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK'19)

A rendezvény plakátja


Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.
Időpont: 2019. november 23., 9.00 óra

8.30 Regisztráció
9.00  Megnyitó – „Értékteremtő tudomány" – Kékedy-Nagy László szakosztályelnök
1. PLENÁRIS ELŐADÁSOK
9.10 Kerényi-Nagy Viktor (botanikus, MMMK, Budapest), Bartók Katalin (botanikus, BBTE): 135 éve született Borbás Vince (1884–1905), a XIX. század legnagyobb magyar botanikusa, a kolozsvári Ferenc József egyetem tanára
10.00 Hozzászólások, kérdések, kiegészítések

2. SZEKCIÓ-ELŐADÁSOK
2.1. Biológia szekció
Ülésvezető: Bartók Katalin (EME, Kolozsvár)
10.20 Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Horváth Zsolt Endre, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Színek módosítása lepkék szárnyán
10.40 Patkó Ferenc: Puhatestűek (Mollusca) az indo-pacifikus földrajzi régióból
11.00 Korcsog Mátyás: A felsőbányai „Megváltó" gyógyszertár képes története
11.20 Bálint Zsolt, Katona Gergely, Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Biró László Péter: A mezei boglárka (Polyommatus dorylas) minden körülmények között ragaszkodik kék színéhez

11.40–12.10 Kávészünet

12.10 Józsa Máté: Önfenntartásra optimalizált metabolikus hálózatok gráftulajdonságai

2.3. Földtudományok szekció i
Ülésvezető: Kis Boglárka Mercédesz (BBTE, Kolozsvár)
10.20 Balogh Szabolcs, Márta László, Novák Tibor József: A talajok antropogén bolygatottságának térinformatikai modellezése
10.40 Buró Botond, Sipos György, Lóki József, Molnár Mihály, Négyesi Gábor: Pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata a nyírségi hordalékkúpon
11.00 Chelaru Ramona, Pop Olimpiu, Gál Andrea, Borbándi Zsuzsa, Ilona Judit, Lengyel Hunor: Miről árulkodnak a Rozsda-szakadék peremén lévő fák évgyűrűi?
11.20 Kertész Gréta Titanilla, Buró Botond, Sipos György, Molnár Mihály: C14- és OSL-módszerek összevetése egy ártéri terület fejlődéstörténeti vizsgálatában

11.40–12.10 Kávészünet

12.10 Szalay Roland, Kis Boglárka-Mercédesz, Harangi Szabolcs, Palcsu László: Gázömlések térképezése és in situ vizsgálata a Keleti-Kárpátokban (Románia)

2.3. Földtudományok szekció ii
Ülésvezető: Wanek Ferenc (EME, Kolozsvár)

10.20 Chelaru Ramona, Gerenday Rita, Imecs Zoltán, Ilona Judit, Lukács Dávid-Attila, Tófalvi Tímea: A drónos mérések pontosságvizsgálata
10.40 Wanek Ferenc: Erdélyi szász kutatók a haza földtanának feltárástörténetében
11.00 Gál Andrea, Ilona Judit, Imecs Zoltán, Kacsó Péter, Kanyó Szilárd, Szabó Ákos: A Pâclele Mari iszapvulkán rövidtávú változásvizsgálata
11.20 Sándor Gábor: Talajtulajdonságok városi környezetben

11.40 Kávészünet

2. 4. Kémia-fizika szekció
Ülésvezető: Kékedy-Nagy László (EME, Kolozsvár)
10.20 Barta Judit Katalin, Mező Erika, Borbás Anikó: Véralvadásgátló hatású heparinoid, analóg triszacharidszintézise
10.40 Danciu Ana-Maria, Csavdári Alexandra: A benzalkonium-klorid adszorpciója különböző háztartási anyagokon
11.00 Farkas Noémi-Izabella, Barabás Réka: Különböző adszorptívumok adszorpciós/deszorpciós folyamatainak tanulmányozása hidroxiapatit-alapú nano-kompozitokon
11.20 Ifj. Várhelyi Csaba, Pokol György, Szalay Roland, Goga Firuţa, Várhelyi Melinda, Golban Ligia-Mirabela, Bogdan Alexandra, Huszthy Péter, Madarász János, Papp Judit, Bálint-T. János-Norbert, Mihály Judit: Platinakomplexek szintézise aminokkal, α-dioximokkal, Schiff-bázisokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai sajátosságainak vizsgálata

11.40 Kávészünet

12.10 Vallasek István: A lézerfizika 2018. évi Nobel díja – eredmények és perspektívák

2.5. Környezettudományok
Ülésvezető: Csavdári Alexandra (BBTE, Kolozsvár)

10.20 Molnárné Albicz Kinga: Zártkertek földhasználati elemzése a kialakulásuktól napjainkig pilisi mintaterületen
10.40 Molnár Mihály, Buró Botond, Timothy Jull: Kőzetfelszínek kitettségi kormeghatározása C-14-módszerrel – alkalmazási lehetőségek Erdélyben
11.00 Gergely Virág, Varga Tamás, Major István, Futó István, Salma Imre, Molnár Mihály: Stabilizotóp-vizsgálatok aeroszolminták szén-, nitrogén- és kénforrásainak meghatározására     
11.20 Filep Anna Fruzsina, Braun Mihály, Sóvágó Dávid, Lisztes-Szabó Zsuzsa: A luctűlevél-fitolitok pH-függő oldódása: az elemtartalom és a felületi struktúra változásai  
11.40–12.10 Kávészünet

12.10 Bíró Melinda, Bodnár István: A napenergiát hasznosító napelemek és hibrid rendszerek üzemeltetése közben felmerülő, környezeti problémák hatásainak és elhárítási lehetőségeinek bemutatása
12.30 Bodnár István: A napelemek működését befolyásoló környezeti tényezők fizikai hatásai


Szervező(k): Természettudományi Szakosztály
Kapcsolattartó(k): Kékedy-Nagy László
Helyszín(ek): Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár, I.C. Brăteanu (Király) u. 26