MTNE 2019 - Történelem szekció. Tudomány és társadalom
[2019.11.23]
MTNE 2019 - Történelem szekció

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
2019

 

Erdélyi Múzeum-Egyesület

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Történelem Szekció
„Tudomány és társadalom"

Időpont: 2019. november 23.

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz. és BBTE, Történettudományi Intézet, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 11. sz., Ferdinánd terem
I. panel

Helyszín: EME-székház, előadóterem (Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)
Időpont: 2019. november 23., 9.30 óra
Szervezők:
Debreceni Egyetem, Történeti Intézet
Erdélyi Múzeum-Egyesület, I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Történeti Intézet

Támogatók:
Debreceni Akadémiai Bizottság, Társadalomtudományi és Történelmi Szakbizottság

„Cselekvő arisztokraták"

9.30     Köszöntő: Keszeg Vilmos (elnök, Erdélyi Múzeum-Egyesület)

I. Arisztokraták a gazdaságban

Elnök: Barta János (professor emeritus, Debreceni Egyetem)
9.40   Orosz István (akadémikus, DE): Tokaj-hegyaljai arisztokraták
10.00   Papp Klára (egy. tanár, NKFI-pályázatvezető, DE): Gazdálkodó arisztokraták és segítőik (Birtokos és tisztikar kapcsolata a 18−19. században)
10.20   Kónya Péter (egy. tanár, rektor, Eperjesi Egyetem): A nagymihályi Sztáray-uradalom kialakulása Zemplén és Ung vármegye területén (a 18. század első felében)
10.40   Kaposi Zoltán (egy. tanár, Pécsi Tudományegyetem): A Biedermann-família uradalmai Magyarországon
11.00   Fehér György (ny. főigazgató, Magyar Mezőgazdasági Múzeum): Gróf Károlyi Sándor, az aktív arisztokrata
11.20   Hozzászólások

11.40   Szünet

12.00   Könyvbemutató: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk. Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám. Debrecen, 2019 (Speculum Historiae Debreceniense 26). A kötetet bemutatja a sorozat szerkesztője: Papp Klára

13.00−15.00  Ebédszünet

II. Az arisztokraták kultúra- és egyházpártoló tevékenysége

Elnök: Egyed Emese (egy. tanár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem)
15.00   Sipos Gábor (ny. egy. tanár, BBTE; EME): Arisztokrata főgondnokok a 18. századi Erdélyben
15.20   Szabadi István (egy. docens, DE; levéltárigazgató, Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár): Adalékok az erdélyi református főkonzisztórium és a debreceniek 18. századi kapcsolatához
15.40   Tóth Levente (levéltáros, Erdélyi Református Gyűjtőlevéltár): A gróf Székely család és a református egyház
16.00   Biró Annamária (egy. adjunktus, BBTE; EME): A Telekiek kultúrapártoló tevékenysége a 18−19. század fordulóján
16.20   Hozzászólások

16.40   Szünet

III. Az arisztokrácia 1918 után

Elnök: Pál Judit (egy. tanár, BBTE)
17.00   Püski Levente (egy. tanár, DE): Arisztokraták a magyarországi pénzintézetek vezetésében a két világháború között
17.20   Kerepeszki Róbert (egy. docens, igazgatóhelyettes, DE): A királykérdés és a magyar főnemesség: arisztokraták reprezentációja a két háború közötti politikában
17.40   Barta Róbert (intézetigazgató, DE): Angolbarát arisztokraták a Horthy-korszakban. Márffy-Mantuano Judit kapcsolatrendszere
18.00   Hozzászólások, a konferencia zárása


II. panel

Helyszín: BBTE, Történeti Intézet, Ferdinánd terem (Jókai/Napoca u. 11. sz.)
Időpont: 2019. november 23., 9.00 óra
Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kutatóintézet
Nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem, Történelem Tanszék
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Történeti Intézet

9.00     Köszöntő

I. Gazdaság és (bűnöző) társadalom

Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
9.10     Szász Anikó (EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Mezővárosok vásárai az erdélyi vármegyékben (1541–1600)
9.30     Flóra Ágnes (Román Nemzeti Levéltár, Kolozsvár): Kolozsvár gazdasági helyzete a 18. század első felében
9.50     Hozzászólások

10.10   Szünet

10.20   Derzsi Júlia (Társadalomtudományi Kutatóintézet, Nagyszeben): A bűnözés és deviáns magatartások megítélése a brassói kora újkori krónikákban
10.40   Pakó László (EME Kutatóintézete, Kolozsvár): Kolozsvár és környékének bűnöző társadalma a kora újkorban. Rablógyilkosok, útonállók
11.00   Nagy Pál (Miskolci Egyetem; BBTE Történelmi, Civilizáció, Kultúra Doktori Iskola, Kolozsvár): Volt-e vérbosszú a Kárpát-medence cigánysága körében a 18. században?
11.20   Hozzászólások

11.40   Szünet

12.00   Könyvbemutató (csatlakozás az I. panel munkálataihoz)

13.00−15.00 Ebédszünet

II. A történelem műhelyében. Kutatástörténet és történész-életpályák Erdélyben a XX. században

Elnök: Szabó Csaba (Lucian Blaga Egyetem, Nagyszeben)
15.00   Boér Ilka (BBTE Történelmi, Civilizáció, Kultúra Doktori Iskola, Kolozsvár): Balogh Jolán és az erdélyi reneszánsz
15.20   Lezsák Gabriella (BTK Történettudományi Intézet, Budapest): „A sírok nem némák, hanem gazdag őrzői népünk egykori életének". László Gyula régészeti tevékenysége Erdélyben (1940–1949)
15.40   Dobos Alpár (Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár)–GÁLL Erwin (Vasile Pârvan Régészeti Intézet, Bukarest)–KÖRÖSFŐI Zsolt (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza): Marosszentannától a Zápolya utcáig. Gondolatok egy Pósta-tanítványról
16.00   Hozzászólások

16.20   Szünet

16.40   Szabó Csaba (Lucian Blaga Egyetem, Nagyszeben): Bodor András és az erdélyi ókortudomány új források tükrében
17.00   Hőgyes Mihály Huba (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola): Székely Zoltán és a korai szlávok régészeti kutatása Délkelet-Erdélyben
17.20   Hozzászólások, a konferencia zárása

Szervező(k): EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Kapcsolattartó(k): Pakó László
Helyszín(ek): EME székház előadóterme és BBTE, Történeti Intézet