Egészség, betegség és gyógyítás a régi Kolozsvárott (Kolozsvár egészségügy-története a 19. század végéig)

Időpont
-
Helyszín(ek)
online
Szervező(k)
EME Kutatóintézet
Programfelelős
Bogdándi Zsolt

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tisztelettel meghívja az Egészség, betegség és gyógyítás a régi Kolozsvárott (Kolozsvár egészségügy-története a 19. század végéig) című nemzetközi konferenciára.
A rendezvény célja a jövőre 150 éves felsőfokú kolozsvári orvosképzés és ennek előzményei történetével kapcsolatos ismeretek bővítése a legújabb kutatási eredményekre építő előadások révén. A kolozsvári és erdélyi gyógyászat történetét neves hazai és külföldi orvostörténészek mutatják be.


Csatlakozási link: meet.google.com/xsy-ghnm-xeh 
Időpont: 2021. október 1-2.
 

2021.10.01.

10:00 Megnyitó, köszöntők

Ülésvezető elnökök: Robert Offner, Bódizs György

10:20 Rüsz-Fogarasi Enikő (Kolozsvár): Kolozsvár középkori és koraújkori ispotályai

10:40 Kiss László (Csilizradvány): A himlőoltás kezdetei Erdélyben és Kolozsvárott

11:00 Szabó T. E. Attila (Balatonfüred): Az Egész Orvosságról való Könyv (1577k.) és a Herbárium (1578) üzenetei Colosvartól Kolozsvárig és tovább

11:20 Szegedi Edit (Kolozsvár): A betegség és a halál kérdése az erdélyi antitrinitarizmusban

11.40 Hozzászólások

12:00 Robert Offner (Regensburg): Kolozsvár névtelen gyógyítói és híres orvosai 

12:20 Balogh F. András (Budapest): Az egészségnevelést szolgáló erdélyi írások a korai újkorban

12:40 Péter Szabolcs (Bázel): Nem csak kolozsvári káposzta: dietétika és táplálkozás a régi Erdélyben

13:00 Hozzászólások, szünet

14:00 Verók Attila (Eger): Orvosi-gyógyászati ismeretek őrzői a kora újkori Kolozsvár könyvkultúrájában. A könyvjegyzékek tanulságai (16–18. század)

14:20 Gaal György (Kolozsvár): Az Országos Karolina Kórház rövid története 

14:40 Fehér Andrea (Kolozsvár): A bába szerepe és megítélése a 18. századi erdélyi elbeszélő forrásokban

15:00 Gaal György (Kolozsvár): Az orvos-sebészképzés Kolozsvárott az Egyetem megalapításáig

15:20 Kiss László (Csilizradvány): A kolozsvári Orvos-sebészi Intézet végzettje: id. Spányik József

15:40 Hozzászólások

 

2021.10.02.

Ülésvezető elnökök: Bogdándi Zsolt, Péter H. Mária

10:00 Bódizs György (Kolozsvár): Nyulas Ferenc (1758–1808), Erdély főorvosának élete és érdemei

10:20 Robert Offner (Regensburg): Rövid kolozsvári gyógyszertártörténet a 19. század végéig

10:40 Péter H. Mária (Marosvásárhely): Gyógyszertári ellenőrzések a 18. században és Kolozsvár

11:00 Hozzászólások

11:20 Szögi László (Budapest): A kolozsvári Egyetem megalapítása és az Orvosi Kar jelentősége

11:40 Lucian Nastasă-Kovács (Kolozsvár): Orvostanhallgatók a kolozsvári Egyetemen (1872–1900)

12:00 Bogdándi Zsolt (Kolozsvár): A kolozsmonostori konvent orvos-requisitorai a 17. században

12:20 Hozzászólások, szünet

13:30 Forrai Judit (Budapest): Fogorvoslás és fogorvosképzés Kolozsvárott 1900 előtt

13:50 Péter H. Mária (Marosvásárhely): Gyógyszerészképzés és kutatás a kolozsvári Egyetemen (1872–1900)

14:10 Bokor Zsuzsa (Kolozsvár): Higanygőz vagy kórházi kezelés? Nemi betegségek kezelési módjai és ezekkel kapcsolatos intézkedések Erdélyben a századfordulón és az első világháború után

14:30 Ana Maria Gruia (Kolozsvár): A kecskebezoártól a körisbogáron át a hódheréig: állati eredetű gyógyszerek a kolozsvári Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményben (MNT)

 

14:50 Hozzászólások, a konferencia zárása