Hegyi Géza előadása a középkori Székelyföldről

Időpont
Helyszín(ek)
EME székház, előadóterem
Szervező(k)
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya
Programfelelős
Hegyi Géza
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

Az EME I. Szakosztálya és a "Jakó Zsigmond" Kutatóintézet (JZSKI) szervezésében Hegyi Géza történetkutató, a JZSKI és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének a munkatársa tart előadást az EME székházának előadótermében 2024. április 17-én, szerdán, 18 órától az alábbi témáról: A megtelepedéstől a székrendszer kialakulásáig. Székelyföld belső tagolódása a 13-14. században.

 

A székely történelem korai szakasza (elsősorban az eredetkérdés, részben pedig megtelepedés folyamata) iránti töretlen érdeklődés tükrében meghökkentő jelenségnek tűnhet, hogy mennyire elhanyagolt Székelyföld múltjának késő középkori (14-16. századi), forrásadottságok tekintetében jóval gazdagabb (bár belső-erdélyi, és főként nyugat-magyarországi viszonylatban még mindig szegényes) szakasza. Jószerével csak néhány helybeli régész, művészettörténész hasznosítja munkája során a korszak eddig közzétett írásos forrásait.

Magyarázatul szolgálhat a régi Székelyföld strukturális konzervativizmusáról a köztudatban élő kép. A kora újkori társadalmi átalakulás lenyomata ugyan megjelenik a kollektív történeti tudatban, a közigazgatási egységekre azonban még a szakemberek is úgy tekintenek, mint amelyek a 13. századtól az 1876-os megyésítésig vajmi keveset változtak (eltekintve a fiúszékek megjelenésétől). Az immár teljességében hozzáférhető 13-14. századi forrásanyagból viszont kitűnik, hogy az akkori Székelyföld belső tagolódása mind jellegében, mind pedig területi szempontból jelentősen eltért a későbbi állapotoktól (jóllehet egyféle folytonosság is megfigyelhető). Az előadás ennek az archaikus berendezkedésnek a megismerésére invitálja az érdeklődőket.